SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Regulamin organizacyjny szpitala

Regulamin organizacyjny szpitala.pdf | 432,8 KB

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat organizacyjny.pdf | 65,1 KB

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO - SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 3 W RYBNIKU

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf | 51,2 KB

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO - Protokół przyjęcia skargi / wniosku / opinii

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf | 87 KB

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO - Cennik odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz kserokopii.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf | 96,1 KB

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO - Cennik świadczeń udzielanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku