SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 130 000 PLN

Świadczenie kompleksowej usługi dezynfekcji, dezynsekcji,...

Nazwa postępowania: Świadczenie kompleksowej usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w obiektach jak i wokół obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
Numer postępowania: TAG -290-NS/438-2022
Termin składania ofert: 12.08.2022, godz. 10:00
Załaczniki 2022-08-01
Informacja z otwarcia ofert 2022-08-17
Infrormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022-08-17

Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami...

Nazwa postępowania: Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami wymiennymi, wymiany filtrów i olejów w pojazdach sanitarnych dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie nr TAG/119-NS/194-2022 - powtórzenie postępowania)
Numer postępowania: TAG/119-NS/194-2022 - powtórzenie postępowania
Termin składania ofert: 31.05.2022, godz. 12:00
Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami wymiennymi, ... 2022-05-25
Informacja z otwarcia ofert. 2022-05-31

Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami...

Nazwa postępowania: Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami wymiennymi, wymiany filtrów i olejów w pojazdach sanitarnych dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
Numer postępowania: TAG/119-NS/194-2022
Termin składania ofert: 21.04.2022, godz. 12:00
Załączniki 2022-04-14
Informacja o unieważnieniu postępowania.

Usługi wykonania przeglądów, bieżących remontów i konserwacji...

Nazwa postępowania: Usługi wykonania przeglądów, bieżących remontów i konserwacji sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych stanowiących wyposażenie obiektów szpitalnych.
Numer postępowania: DPPOŻ-5-NS/513-2022
Termin składania ofert: 17.03.2022, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe z załacznikami 2022-03-09
Informacja z otwarcia ofert. 2022-03-21
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022-03-31

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 2022.

Nazwa postępowania: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 2022.
Numer postępowania: DG-71/1-NS/343-2021
Termin składania ofert: 05.08.2021, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2021-07-23
Załączniki 2021-07-23
Informacja o udzieleniu zamówienia 2021-10-20
  1