SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.


Cel projektu: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego funkcjonującego w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Planowane efekty: poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.


Wartość projektu: 443 900,00 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 377 315,00 PLN

 


 


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/