SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

modernizacja SOR oraz lądowiska dla śmigłowców

Modernizacja SOR oraz lądowiska dla śmigłowców.
Nazwa projektu: Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie i rozbudowę funkcjonującego w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych.

Planowane efekty: zwiększenie liczby pacjentów leczonych w ramach doposażonego i rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zmodernizowanego lądowiska dla śmigłowców ratowniczych.

Numer projektu POIS.09.01.00-00-0235/17

Wartość projektu: 3 067 757,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 543 229,53 PLN

 


Klauzula-Informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (kliknij tutaj).

 

Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/