SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Oddział Pediatrii


Oddział Pediatrii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Kierownik Oddziału: dr n. med. Katarzyna Musioł
 
 
Adres: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
Ordynator: : 32 429 16 00 e-mail: kmusiol@szpital.rybnik.pl
Oddziałowa: 32 429 16 01
Sekretariat: 32 429 16 02  fax: 32 429 1616
lekarze-dzieci starsze: 32 429 16 21
lekarze-dzieci młodsze: 32 429 16 11
pielęgniarki: dzieci starsze: 32 429 16 44
pielęgniarki: dzieci młodsze: 32 429 16 33
 
Skład zespołu:
Kierownik:
 dr n. med. Katarzyna Musioł-specjalista chorób dzieci,  specjalista onkolog i hematolog dziecięcy
Zastępca:
lek. med. Urszula Kędzior-Zając-specjalista chorób dzieci
Pielęgniarka Oddziałowa:
Beata Słaboń
Asystenci:
lek. med. Krystyna Oleś- specjalista chorób dzieci
lek. med. Grażyna Matuszczyk- specjalista chorób dzieci
lek. med. Monika Szłapka-Polok- specjalista chorób dzieci
lek. med. Justyna Tacik-Szwan- specjalista chorób dzieci, specjalista alergolog
Rezydenci:
lek. med. Anna Czekaj
lek. med. Joanna Gąsior
lek. med. Aleksandra Grześkowiak
lek. med. Aneta Komarnicka- Kostka
lek. med. Martyna Kotowicz
lek. med. Mariusz Łączyński
lek. med. Julia Ofmańska
lek. med. Anna Dyrała
 
Psycholog:
 Mgr Aleksandra Cichy
 
Sekretarka medyczna:
Katarzyna Dąbrowska
Dorota Wolańska-Dłubis
 
Działalność kliniczna:
Oddział Pediatryczny w Rybniku jest wieloprofilowym oddziałem przeznaczonym dla pacjentów od 1 miesiąca życia do 18 roku życia. Nasz oddział dysponuje 30 łóżkami rozmieszczonymi w salach 2 osobowych, w tym 4 łóżkami wzmożonego nadzoru medycznego. Umożliwiamy całodobowy kontakt i opiekę ze strony rodziców/opiekunów. W Oddziale dzieci przyjmowane z powodu nagłych zachorowań (stały 24 godzinny ostry dyżur) i w celu planowej diagnostyki. Doświadczona i wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom świadczonych usług w zakresie terapii i opieki pielęgniarskiej. Zatrudniona na stałe na Oddziale pani psycholog z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, stanowi istotne wsparcie w wielu procesach diagnostyczno-terapeutycznych.
W Oddziale istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji onkologa i hematologa dziecięcego, chirurga dziecięcego, laryngologa dziecięcego, neurologa dziecięcego oraz okulisty i dermatologa. Oddział współpracuje z wieloma wysokoreferencyjnymi ośrodkami klinicznymi.
W ramach Oddziału pediatrii przeprowadzamy diagnostykę:
-schorzeń układu oddechowego,
-schorzeń układu pokarmowego,
-schorzeń układu moczowego,
-schorzeń układu nerwowego,
-schorzeń układu krążenia,
-schorzeń hematologicznych i onkologicznych.
 
Całodobowym wsparciem dla oddziału służą Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej z możliwością  wykonywania:
 
-badań radiologicznych: Rtg, Tomografia komputerowa, Rezonans magnetyczny
-badań ultrasonograficznych: USG p/ciemieniowe, USG jamy brzusznej, USG Doppler naczyń
-badań: EKG, Holter EKG, Holter RR, EEG
-badań endoskopowych górnego oraz dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z badaniami biopsyjnymi)
-badań słuchu: tympanogram, audiogram
-spirometrii,
-biopsji szpiku kostnego,
 
Działalność dydaktyczna:
Oddział pediatrii jest jednostką organizacyjną prowadzącą staż podstawowy do specjalizacji z pediatrii. Oddział posiada 8 miejsc akredytacyjne do specjalizacji w dziedzinie pediatrii.
 
O nas

Większość sal chorych to sale 1-2 osobowe,  co zapewnia komfort  pobytu dzieci na oddziale. Rozłąka z najbliższymi łagodzona jest codziennymi odwiedzinami osób najbliższych. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość całodobowego przebywania z dzieckiem na oddziale za niewielką opłatą za dodatkowo zajęte łóżko. W czasie pobytu w szpitalu dzieci mają możliwość korzystania z dużej, przestronnej świetlicy, w której organizowane są występy, pokazy, przedstawienia artystyczne.
 
Fundacja „mAli wspaniali”

Fundacja działa na rzecz pacjentów Oddziału Pediatrii WSS nr3 w Rybniku poprzez zbieranie funduszy, które przeznaczane są na zakup  szpitalnego sprzętu, potrzebnej aparatury.
https://www.facebook.com/Fundacja-MAli-wspaniali-178288056068888/