SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Dyrekcja szpitala

Dyrekcja szpitala

Dyrektor

mgr Ewa Fica

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr Wojciech Kreis

Główny Księgowy

mgr Paulina Nosiadek

Naczelna Pielęgniarka

mgr Elżbieta Wasylewicz