SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Badania kliniczne

Instrukcja - Badania kliniczne.pdf | 4,4 MB

Procedury wykonywania badań klinicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Lista badań klinicznych oraz prowadzących je podmiotów.

.
Wykaz badań klinicznych realizowanych na oddziałach SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku - stan na 20.07.2022r r.
Lp Nazwa badania Miejsce badań
1 Przedłużenie wielośrodkowego badania, prowadzone metodą otwartej próby produktu RPC1063 podawanego doustnie u pacjentów chorych na rzutowe postacie stwardnienia rozsianego Protokół nr: RPC01-3001 Oddział Neurologiczny
2 Wielośrodkowe badanie kontynuacyjne prowadzone metodą otwartej próby oceniające Trastuzumab emtazynę podawaną w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów włączonych uprzednio badań sponsorowanych przez firmę Genentech INC/lub F.Hoffmann-La Roche Ltd oceniających Trastuzumab emtansynę
Protokół: BO25430
Oddział Onkologiczny
3 Randomizowane badanie fazy III ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo porównujące stosowanie ODM-201 z placebo, przy stosowaniu w połączeniu ze standardowym leczeniem antydrogenowym i z docetekselem u pacjentów z przerzutowym harmonozależnym rakiem prostaty. Protokół: BAY 1841788/17777 Oddział Onkologiczny
4 Nieinterwencyjne badanie obserwacyjne mające na celu ocenę praktyki stosowania, bezpieczeństwa i skuteczności Cerebrolysin w leczeniu pacjentów z umiarkowanymi do ostrych deficytami neurologicznymi - po przejściu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. Protokół EVER-AT-0717 Oddział Neurologiczny
5 Wielośrodkowe nieinterwencyjne badanie oceniające skuteczność okrelizumabu w warunkach rzeczywistego stosowania u pacjentów z rzutową lub pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego - badanie MusicalE.
Protokół : MN39889
Oddział Neurologiczny
6 Wielośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo badnie fazy III B prowadzone metodą podwójnej ślepej próby oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania okrelizumabu u osób dorosłych chorujących na pierwotnie postępującą postać stwardnienia rozsianego. Protokół: WA40404 Oddział Neurologiczny
7 Kladrybina podawana doustnie u pacjentów, którzy zmieniają leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem leków modyfikujących przebieg choroby w leczeniu stwardnienia rozsianego prospektywne badanie skuteczności bezpieczeństwa stosowania ( CLAD CROSS)
Protokół : MS700568_0070
Oddział Neurologiczny
8 Wielośrodkowe, randomizowane, kontrolowane badanie fazy IIIB prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i farmakokinetyki większej dawki okrelizumabu u dorosłych z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego
Protokół: BN42083
Oddział Neurologiczny
9 Wielośrodkowe, randomizowane prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych podwójnie maskowane badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo fene brutynibu w porównaniu z teryflunomidem u pacjentów dorosłych z rzutowymi postaciami stwardnienia rozsianego.
Protokół: GN42272
Oddział Neurologiczny