utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Wss3_ue_02

WAŻNE: Wstrzymujemy odwiedziny pacjentów w naszym szpitalu


 


Od dnia dzisiejszego (piątek 19 listopada, godz. 16) wstrzymane zostają odwiedziny pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Powodem takiej decyzji jest rosnąca liczba zakażeń wirusem COVID-19 – w Polsce ostatniej doby zanotowano 23 242 przypadki nowych zakażeń koronawirusem, na województwo Śląskie przypadło 2051 z nich.

W wyjątkowych przypadkach np. stan terminalny pacjenta czy odbiór dokumentacji medycznej decyzję o ewentualnej wizycie na oddziale podejmuje Ordynator, Kierownik lub lekarz dyżurujący. W przypadku uzyskania zgody na odwiedziny muszą się one odbyć z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych.

W związku z zakazem odwiedzin pacjentów, szpital zorganizował możliwość dostarczenia i odbioru paczek dla pacjentów w następujący sposób:
     

a) paczki mogą być dostarczane codziennie w godzinach od godz. 11.00 – 16.00 na portiernię – wejście główne do szpitala (pawilon nr 5),    
b) paczki muszą być opisane imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz nazwą oddziału, na którym przebywa,    
c) rodzina musi poinformować portiera o pozostawieniu paczki,    
d) portier poinformuje oddział o otrzymaniu paczki, a pracownik oddziału odbiera paczkę i dostarcza ją pacjentowi,   
e) paczki nie podpisane nie będą dostarczane do pacjentów i pozostaną na portierni do 3 dni roboczych, a następnie zostaną zutylizowane.
 

Rybnicki Dzień Wcześniaka z udziałem naszych medyków


 

Światowy Dzień Wcześniaka jest obchodzony 17 listopada. W Polsce przyjął się dopiero w 2011 roku, ale rokrocznie coraz więcej placówek medycznych bierze udział w jego obchodach. W tym roku w Rybniku będziemy go świętować z małym poślizgiem, w sobotę 20 listopada w Centrum Sztuki i Rekreacji Movytca przy ul. Kardynała Kominka. Początek imprezy o godz. 14.
 

Na imprezie spotkacie m.in. specjalistów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – dr Ewę Adamiec–Poniewierkę, neonatolog, kierownik oddziału neonatologicznego WSS nr 3 i położną Angelę Marszolik, która wraz z grupą innych położnych prowadzi u nas doskonałą szkołę rodzenia Pępek Świata. Będą także logopedzi, fizjoterapeuci i rehabilitanci, a także psycholog. Będzie też okazja do rozmowy i praktycznej nauki chustowania, które doskonale wpływa na rozwój dzieci.
 

W programie jest coś dla mam wcześniaków ale i dla dzieci. O godz. 14 rozpoczną się zajęcia z sensoplastyki, potem przyjdzie czas na zabawy z muzyką i modelowanie balonów. Od godziny 16 – konkurs na kreatywną budowlę, zamykanie w bańce i czarodziejskie bańki mydlane. Rybnicki Dzień Wcześniaka zakończy się około godziny 18. Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny.
 

Ze statystyk wynika, że w Polsce rodzi się co roku około 24 000 wcześniaków (6 procent wszystkich porodów). Liczba ta stale się zwiększa, ale zwiększają się też możliwości medyczne opieki nad takimi dziećmi. Dodajmy, że 30 lat temu lekarze mogli skutecznie walczyć o zdrowie i życie dzieci ważących co najmniej 1000 gramów. Dziś szanse na przeżycie mają nawet te ważące o połowę mniej.

 

Będzie nowy sprzęt dzięki pomocy Ministerstwa Zdrowia

Prawie 140 tysięcy złotych na zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Dofinansowanie zostanie przekazane w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2021.Dofinansowanie w ramach programu POLKARD uzyskało 56 szpitali z całej Polski. Pozwoli ono podnieść standard rehabilitacji w tych placówkach.- Pomimo trudnej sytuacji finansowej wciąż się rozwijamy i staramy się podnosić poziom usług dla naszych pacjentów. To już kolejna pomoc dla naszej placówki w ostatnim czasie. Bardzo dziękujemy w imieniu pacjentów z całego regionu rybnickiego – mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.
 

Marszałkowski Budżet Obywatelski: Dziękujemy za Wasze głosy!

Urząd Marszałkowski w Katowicach opublikował wyniki głosowania w III edycji budżetu obywatelskiego. Na liście znalazły się pieniądze na zakup karetki pogotowia dla WSS nr 3 w Rybniku!
 

W trzeciej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oddano 34 351 ważnych głosów.

- Mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu kwoty 10 milionów złotych (5 milionów na pulę EKO i 5 milionów na pulę REGIO). Propozycje zadań były składane od 6 kwietnia do 16 maja br., natomiast między 1 a 19 września mieszkańcy regionu w głosowaniu elektronicznym za pośrednictwem strony ebo.slaskie.pl wybierali te projekty spośród puli EKO i REGIO, które w ich ocenie były najciekawsze i najpotrzebniejsze – czytamy.

W pierwszej kolejności do realizacji zostały przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w puli EKO oraz w danym podregionie puli REGIO. Z niewykorzystanych środków stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na zadania z największą ilością głosów, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków.

- Wybrano te zadania, które mieściły się w puli. W przypadku gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie były wystarczające, uwzględniono pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowodował przekroczenia dostępnych wolnych środków – informuje Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Listę zadań do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zatwierdził Zarząd Województwa Śląskiego. Znajduje się na niej 38 zadań na łączną kwotę prawie 10 milionów złotych. Realizowane będzie 8 zadań w puli EKO na łączną kwotę 4.924.152,00 zł, 28 zadań w puli REGIO na łączną kwotę 4.862.402,00 zł.
 

W naszym podregionie (obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory) wybrano do realizacji m.in. jeden z projektów zgłoszonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku: „Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku”.
 

To projekt o wartości 320 000,00 zł. - Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy na nasz projekt. W naszej sytuacji finansowej zakup nowej karetki ze środków zewnętrznych jest wielką pomocą, z której skorzystają przede wszystkim nasi pacjenci – mówi Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

 Kolejne środki dla szpitala

Na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20 Poddziałanie 8.3.2 znalazł się także ten złożony przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.


 

Wartość całego projektu przekracza 490 000 złotych, a jego dofinansowanie sięgnie 417 000 złotych. W jego ramach otrzymamy sprzęt podnoszący komfort pracy naszych pracowników, którzy dodatkowo przejdą także specjalistyczne szkolenia. W ramach tego programu zamierzamy:


Zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy:

1. Monitory – 77 szt.

2. Podkładki pod mysz z podparciem nadgarstka – 176 szt.

3. Fotele ergonomiczne (oparcie z siatki) – 41 szt.

4. Podnóżki – 64 szt.

5. Podnóżki z regulacją wysokości – 5 szt.

6. Wózek transportowy do dokumentacji medycznej – 1 szt.

7. Wózek do przewożenia chorych – 6 szt.

8. Wózki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej o wadze do 130 kg – 23 szt.

9. Wózki do transportu pacjentów w pozycji siedzącej o wadze do 170 kg – 1 szt.

10. Rolki do przesuwania pacjentów – 10 szt.

11. Podnośnik do podnoszenia pacjentów – 2 szt.

12. Wózek transportowy do przewozu butli z gazami medycznymi – 1 szt.

13. Wózek transportowy na odpady medyczne – 2 szt.

14. Wózek paletowy – 4 szt.

15. Wózek platformowy – 6 szt.

16. Urządzenie do mycia podłóg – 1 szt.

 

Szkolenia dla pracowników:

1. Szkolenie Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii pracy (pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni/sanitariusz medyczny, ratownik med., fizjoterapeuci, salowe). Szkolenie obejmie 170 osób.

 

2. Szkolenie Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii w miejscu pracy (technicy RTG). Szkoleniem objętych zostanie 10 osób.

 

3. Szkolenie Ergonomia Pracy Administracyjno – Biurowej, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy (prac.adm., w tym rejestr. med., sekr. med.; pracownik gosp./konserwatorzy, tech. farmacji, tech. analityki med., tech. RTG). Szkoleniem objętych zostanie 68 osób.

 

WSS nr 3 w Rybniku: Wprowadzamy wiele zmian, które będą z ogromną korzyścią dla pracowników, ale przede wszystkim dla pacjentów

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku jak w soczewce skupiają się problemy służby zdrowia w całym regionie. To jedna z najbardziej zadłużonych placówek służby zdrowia, która podlega Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Jej przykład pokazuje jednak, że przy wspólnym działaniu wszystkich zainteresowanych stron, w tej trudnej sytuacji, dyrekcja szpitala może nawet myśleć o jego rozwoju. Działania związane z ochroną zdrowia to jeden z priorytetów samorządu województwa śląskiego.  W regionie funkcjonuje wiele szpitali na wysokim poziomie, które mogą pochwalić się specjalistycznym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną. Zdecydowana większość z nich to jednostki podlegające marszałkowi województwa. Tak jak służba zdrowia w całym kraju, również część szpitali województwa śląskiego ma problemy finansowe. W najtrudniejszej sytuacji jest jedna z największych lecznic w regionie, czyli Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, gdzie problemy narastały już od kilkunastu lat.

Sytuacja rybnickiego szpitala była tematem tzw. okrągłego stołu zorganizowanego 20 lipca 2021 r. w sali Sejmu Śląskiego. Ustalono tam m.in., że placówka otrzyma kolejną pomoc ze strony samorządu województwa. To 15 mln złotych, które mają pokryć straty za ubiegły rok. Pojawił się także plan długofalowego wsparcia. Ma to być pakiet stabilizacyjny na lata 2022-2023 w kwocie 25 mln zł, które będą przeznaczone przede wszystkim na inwestycje.
 

- Wszystko da się naprawić, tylko wszyscy pracownicy muszą zrozumieć jedno, że jest to nasza zakład pracy, nasze miejsce pracy, nasi pacjenci. Uważam, że z każdej sytuacji da się wyjść i taką nadzieję mam. Wprowadzamy wiele zmian, które będą z ogromną korzyścią dla pracowników, ale przede wszystkim dla pacjentów, dla których szpital został stworzony – podkreśla Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.


Choć rybnicki szpital to jednostka podlegająca samorządowi województwa, to dla mieszkańców tego miasta i całego powiatu jest to szpital podstawowy. W trudnej sytuacji może więc liczyć na pomoc, którą deklaruje Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.
 

- Dotychczas taką podstawową pomocą z naszej strony było umarzanie szpitalowi podatku. Teraz jest też propozycja i wniosek, aby szpital wspomóc w inwestycjach. Jestem przed rozmowami z radnymi i będę ich przekonywał do tego, aby pójść w tym kierunku – podkreśla prezydent Kuczera.


Więcej o sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku i planach związanych z jego rozwojem w poniższym materiale wideo.
 

wideo: KLIK

 

Oświadczenie w sprawie dzisiejszej publikacji Gazety Wyborczej „Marszałek zna opinie o Ewie Ficy, ale idzie w zaparte”

W nawiązaniu do dzisiejszego artykułu Judyty Watoły na portalu rybnik.wyborcza.pl oświadczam co następuje: redaktor Judyta Watoła od kilku lat publikuje na łamach Gazety Wyborczej (zarówno tej drukowanej, jak i w portalu należącym do wydawcy) niesprawdzone informacje na temat p. Ewy Ficy. Posługuje się często językiem znanym z poprzedniej epoki, która zresztą słusznie minęła. Doskonale znamy te metody wprowadzania odbiorcy w błąd poprzez pisanie zlepków czy ulepków, polegających na powtarzanych raz za razem insynuacjach...

Dzisiaj redaktor Watoła, na potrzeby uruchomionego niedawno portalu rybnik.wyborcza.pl, znów wprowadza Czytelników w błąd  – dowodem na to jest choćby stwierdzenie, że działalność Oddziału Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku została zawieszona do końca 2021 roku. To nieprawda, czas zawieszenia oddziału o jaki wnioskowaliśmy do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, to koniec września 2021 roku. To jest tylko jeden z wielu przykładów!

Większość pozostałych informacji z dzisiejszego artykułu jest kompilacją poprzednich tekstów redaktor Judyty Watoły na temat p. Ewy Ficy, które nacechowane są wyraźną niechęcią do jej osoby i pełne są anonimowych zazwyczaj informacji, które nie tylko trudno sprawdzić, ale też tak naprawdę bardzo trudno się do nich odnieść.

Informuję więc Czytelników rybnik.wyborcza.pl, że sprawą wcześniejszych, a i zapewne tej publikacji, zajmuje się już kancelaria prawna której głównym zadaniem będzie ochrona dóbr osobistych dyrektor Ewy Ficy. Dóbr osobistych, które przez redaktor Judytę Watołę są z uporem godnym lepszej sprawy naruszane. Czytaliśmy już bowiem, że przez działalność dyrektor WSS nr 3 w Rybniku „umierać będą ludzie”, a z dzisiejszego artykułu dowiedzieliśmy się, że „nie ma ona kompetencji do zarządzania Szpitalem Wojewódzkim w Rybniku i w ogóle jakimkolwiek”. Wydaje się, że ciągłe ataki są próbą zastraszania, a efektem oczekiwanym ma być wycofanie kroków prawnych.

Proszę więc uprzejmie Panią redaktor o odpowiedź na poniższe pytania:     

⁃    Jakie kompetencje w tak skomplikowanej dziedzinie jak zarządzanie placówkami medycznymi ma redaktor Judyta Watoła?

⁃    Jakie kompetencje ma redaktor Watoła w ocenie osób, które pracują na takich stanowiskach?  

Czytając kolejne teksty redaktor Watoły można niemal dojść do wniosku, że czuje się ona na siłach prowadzić kursy dla menadżerów służby zdrowia. Życzę powodzenia Pani Judycie, ale nie życzę polskiej służbie zdrowia menadżerów, którzy zarządzać będą placówkami medycznymi po prowadzonych przez nią kursach.
 
Maciej Kołodziejczyk
rzecznik prasowy WSS nr 3 w Rybniku

 Będą pieniądze na niezbędne remonty w naszym szpitalu. Dziękujemy!Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku, której efektem będzie finansowanie wymiany instalacji wodnej i kanalizacyjnej w pawilonie nr 5 naszej placówki.

- Przedmiotem uchwały jest przekazanie na ten cel w 2021 roku dotacji celowej do kwoty 1 965 000,00 zł. Ponadto na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Ślaskiego skierowany zostanie projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zakładający finansowanie przedmiotowej inwestycji w 2022 roku w kwocie 8 989 000,00 złotych – mówi Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

To dla naszego szpitala doskonała informacja, bo z awariami sieci wodno – kanalizacyjnej zmagamy się niemal na co dzień. Funkcjonuje ona w naszej placówce od połowy lat 90-tych XX wieku - wykonana w starych technologiach, jest bardzo zawodna. Tak naprawdę awarie zdarzają się kilka razy w tygodniu i bardzo negatywnie wpływają na komfort naszych pacjentów.

- Dlatego mogę tylko podziękować Zarządowi Województwa Śląskiego za pomoc w tej kwestii. Dla nas to inwestycja priorytetowa - koszty usuwania kolejnych awarii są dla nas bardzo dużym obciążeniem a tak naprawdę niewiele dają, bo kilka dni po naprawie sieć zawodzi w innym miejscu. Na dodatek często wiążą się z czasowymi przerwami w dostawach wody, co absolutnie nie powinno mieć miejsca – mówi Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. - Mam też nadzieję, że Sejmik Województwa Śląskiego przychyli się do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powinno się to stać ponad politycznymi podziałami, bo dobro  naszych pacjentów jest najważniejsze.

To nie jedyna dobra wiadomość w ostatnim czasie – Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął działania proceduralne zmierzające do przekazania 15 milionów złotych pożyczki dla naszej placówki na pokrycie bieżących zobowiązań wobec kontrahentów.

- Sytuacja finansowa WSS nr 3 jest bardzo trudna i nie ukrywam tego odkąd objęłam obowiązki dyrektora w połowie grudnia 2020 roku. Ta pożyczka z Urzędu Marszałkowskiego pozwoli nam choć na chwilę złapać finansowy oddech. Dziękuję marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu za pomoc i wsparcie w tych trudnych chwilach – mówi dyrektor Ewa Fica. 

Przypomnijmy, że tylko rok 2020 zakończył się dla rybnickiego szpitala stratą sięgającą niemal 34 milionów złotych. 31 grudnia 2020 roku księgowość WSS nr 3 musiała radzić sobie ze zobowiązaniami krótkoterminowymi na sumę 69 mln zł...
 Drodzy lekarze, zapraszamy do współpracy!

Szanowni Lekarze,

Jako Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku pragnę zaprosić Szanownych Państwa Lekarzy do współpracy z Naszą jednostką. Podstawowym naszym celem jest zapewnienie pacjentom Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego fachowej i kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie, w oparciu o obowiązujące standardy medyczne, udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, którą tylko dzięki Wam jesteśmy w stanie zrealizować.

Mieszkańcy Rybnika, jak i ościennych powiatów wymagający opieki medycznej darzą Lekarzy ogromnym zaufaniem. Po raz kolejny podkreślam, że zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego i cieszy się ogromnym szacunkiem, poważaniem i zaufaniem, dlatego też zwracam się do Państwa z gorącym apelem o podjecie pracy w Szpitalu w Rybniku, by zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne Naszym Pacjentom.

Dzięki dotacjom i pozyskiwaniu środków zewnętrznych udaje się nam podążać za duchem czasu, postępu technologicznego i doposażyć wszystkie oddziały szpitalne w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną. Pomimo możliwości sprzętowych i lokalizacyjnych z powodu braku dostatecznej obsady LEKARSKIEJ zmuszeni byliśmy do zawieszenia działalności niektórych oddziałów szpitalnych tj. Oddziału Chorób Wewnętrznych, Otolaryngologii Dorosłych, Otolaryngologii Dziecięcej, a także Oddziału Pediatrycznego. Jako Szpital Wojewódzki dajemy możliwość podjęcia pracy w wysoko wyspecjalizowanej jednostce służby zdrowia, dającej możliwość rozwoju zawodowego. To prestiżowe miejsce pracy, w którym będziecie mieli Państwo okazję współpracować z uznanymi autorytetami na rynku medycznym, którzy są obecnie naszą kadrą lekarską.

Ze swej strony gwarantujemy, że jesteśmy otwarci na współpracę i przyjmiemy Państwa z otwartymi rękami Szanowni Lekarze, Jeżeli tak samo dla Nas jak i dla Was zdrowie i życie Pacjentów są nadrzędnym celem, który przyświeca Waszej pracy zawodowej, proszę Was przyjmijcie zaproszenie do podjęcia pracy w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku

Z wyrazami szacunku

Ewa Fica, Dyrektor WSS nr 3 w Rybniku

Janusz Kowalski, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 
 Zakład Diagnostyki Obrazowej w naszym szpitalu funkcjonuje normalnie

4 sierpnia Poseł Ziemi Rybnickiej Maciej Kopiec poinformował na swoim facebookowym profilu o zawieszeniu pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej w naszym szpitalu. Co ciekawe, informacja ta pojawiła się w momencie kiedy rozmowy pomiędzy lekarzami ZDO i dyrekcją szpitala wciąż trwały.

Oświadczamy - to nieprawda. Zakład funkcjonował i funkcjonuje w normalnym trybie zabezpieczając w sposób ciągły zdrowie pacjentów. W poniedziałek 9 sierpnia rozmowy z lekarzami ostatecznie zakończyły się porozumieniem i przyszłość ZDO jest jasna.


- To już kolejny przypadek, kiedy mówiąc o sytuacji rybnickiego szpitala niektóre osoby publiczne posługują się półprawdami bądź, mówiąc wprost – nieprawdą – mówi Maciej Kołodziejczyk, rzecznik prasowy WSS nr 3 w Rybniku. - A już stwierdzenie pana posła, że naszą placówkę należałoby zamknąć „bo nie zapewnia bezpieczeństwa pacjentów” w ustach polityka brzmi tak irracjonalnie, że aż trudno to komentować. I przede wszystkim jest wyrazem wielkiej  nieodpowiedzialności osoby, która je wypowiada.

Poseł Maciej Kopiec przesłał do naszego szpitala kolejną interwencję poselską – tym razem z pytaniami dotyczącymi właśnie działalności Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Oczywiście odpowiedzi otrzyma drogą formalną, ale już dziś chcielibyśmy krótko odnieść się do pytań, które zadał on w swoich mediach społecznościowych.

1. Czy z dniem 1 sierpnia 2021 roku zawieszono (formalnie tudzież faktycznie) działanie oddziału Zakład Diagnostyki Obrazowej?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

2. Proszę podać planowany termin przywrócenia funkcjonowania zawieszonego oddziału.
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

3. Proszę podać przyczynę zawieszenia działalności ww. Oddziału.
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

4. Jaka była opinia Rady Społecznej Szpitala, dotycząca zawieszenia pracy ww. Oddziału?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

5. Jakie kroki podjęła lub podejmie dyrekcja SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, w celu przywrócenia możliwości funkcjonowania ww. Oddziału?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

6. Czy o zawieszeniu ww. oddziału został powiadomiony Narodowy Fundusz Zdrowia?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.

7. Czy w dniach 1 i 2 sierpnia br. zapewniono inną formę obsługi lekarza radiologa dla placówki SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku?
Odpowiedź: Działalność ZDO nie została zawieszona.


Tylko tyle i aż tyle Panie Pośle...
 Ważna zmiana: odwiedziny pacjentów naszego szpitala znów możliwe

Zgodnie z rekomendacjami przekazanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego od dnia 10.08.2021 wznawiamy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku odwiedziny Pacjentów zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

1. W trakcie odwiedzin u Pacjenta może przebywać jedna osoba. W szczególnych sytuacjach – za zgodą Kierownika Oddziału – dwie osoby.

2. Czas odwiedzin u Pacjenta – do 30 minut. W szczególnych sytuacjach – za zgodą Kierownika Oddziału – do 60 minut.

3. Odwiedzin Pacjenta mogą dokonywać bliscy, którzy:    

• Zostali zaszczepieni przeciw COVID – 19 – pełny cykl szczepienia.

lub    

• Posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed datą odwiedzin).

lub    

• Przebyli zakażenie wirusem SARS – COV – 2.

4. Odwiedziny odbywają się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego – maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk i zachowanie bezpiecznego dystansu. 

5. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji m.in. kaszel, gorączka, ból gardła i itp.
 Jastrzębska Spółka Węglowa pomaga. Bardzo dziękujemy za wielkie serce!100 000 złotych darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA otrzyma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Serdecznie dziękujemy, bo potrzeby nasza placówka ma ogromne i pomoc od JSW pomoże nam w tym trudnym czasie.

- W ostatnich dniach posypał nam się strop przy jednym z wejść do szpitala. Powodem były ulewne deszcze i duże zawilgocenie konstrukcji. Wiemy już, że te środki przeznaczymy właśnie na przeprowadzenie prac naprawczych w tym miejscu - mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.

W tym miejscu potrzebne będą nie tylko prace przy stropie, ale też naprawa dachu łącznika, który jest w fatalnym stanie technicznym. Tylko kompleksowa naprawa spowoduje, że zapewnimy bezpieczeństwo odwiedzającym szpital i naszym pacjentom.

Raz jeszcze dziękujemy Jastrzębskiej Spółce Węglowej za pomoc. Tym bardziej, że to nie pierwszy raz kiedy możemy liczyć na Wasze wsparcie!
 Nowe kardiomonitory w naszym szpitalu

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego udało nam się doposażyć m.in. oddział wewnętrzny naszej placówki. Trafiły tam kardiomonitory wraz z centralą sterująca, które będą służyć ochronie zdrowia i życia pacjentów po odwieszeniu działalności tego oddziału. Właśnie trwa montaż tego sprzętu.

Czym są kardiomonitory i jaką funkcję pełnią? Ich podstawowym zadaniem jest stały pomiar wybranych parametrów życiowych pacjenta, dzięki czemu możliwy jest stały nadzór nad jego stanem. Nowoczesne kardiomonitory są wyposażone w alarmy kluczowych parametrów, dzięki czemu ten sprzęt medyczny od razu informuje opiekunów o zaistniałej nieprawidłowości.

Do podstawowych funkcji kardiomonitorów należą:
- Monitoring pracy serca (EKG) – dzięki zintegrowanym modułom EKG monitory kardiologiczne umożliwiają monitorowanie i diagnostykę pracy serca, w tym rozpoznanie ewentualnych chorób, np. arytmię i choroby związane z nieprawidłowością odcinka ST. Elektrody EKG rejestrują elektryczną czynność mięśnia sercowego i pokazują ją na monitorze w postaci krzywej EKG.

- Pomiar częstości oddechów (RR) – pokazuje liczbę oddechów na minutę.

- Pomiar wysycenia krwi dwutlenkiem węgla (CO2) – kardiomonitory z kapnografem pozwalają na ocenę wysycenia krwi CO2, co w porównaniu z poziomem saturacji daje ważne informacje diagnostyczne na temat stanu pacjenta.

- Pomiar pulsu (PR)

- Pomiar tętna (HR) – to funkcjonalność pozwalająca na pomiar ilości uderzeń serca w ciągu minuty.

- Pomiar wysycenia krwi tlenem (saturacja, SpO2) – umożliwia monitorowanie poziomu wysycenia krwi (hemoglobiny) tlenem. Nieprawidłowa wartość tego parametru sygnalizuje problem z układem oddechowym, np. niedotlenie lub podejrzenie niewydolności oddechowej.

W ramach tej samej dotacji szpital pozyskał aparaturę i sprzęt medyczny, a także urządzenia do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19  Koszt inwestycji przekroczył 341 000 złotych. W imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękujemy za pomoc!
 Walczymy z klimatyzacją i wentylacją w skrzydle D. A to dopiero początek

Niemal 1,8 miliona złotych będzie kosztować modernizacja wentylacji i klimatyzacji w pawilonie diagnostyczno - zabiegowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego.

Dotychczasowa instalacja funkcjonowała w naszym szpitalu od 25 lat i w ostatnich latach była już bardzo zawodna. Co więcej - ekspertyzy wykazały, że jest bardzo zanieczyszczona, co z kolei nie służyło komfortowi pacjentów naszego szpitala. Teraz ma być zdecydowanie lepiej - nowa instalacja będzie wydajniejsza od tej funkcjonującej dotychczas i przede wszystkim bardziej ekologiczna i ekonomiczna. A to bardzo ważne biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową naszej placówki.

Na razie trwa rozbiórka dotychczas funkcjonującej aparatury, ale nasi pacjenci wyraźną róźnicę poczują już w tym roku. Zakończenie prac planowane jest bowiem na listopad 2021 roku. Kolejnym krokiem będzie ocena stanu technicznego pozostałych central wentylatorowych w naszym obiekcie. Jeśli taka będzie konieczność, WSS nr 3 będzie szukał środków na ich remont.
 Pakiet stabilizacyjny uratuje szpital w Rybniku

Kwota 15 mln zł w gotówce zasili konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku tytułem pokrycia strat, zaś pod obrady Sejmiku województwa trafi uchwała o uruchomieniu pakietu stabilizacyjnego w wysokości 25 mln zł na lata 2022-2023 na inwestycje w placówce. O decyzji na temat wsparcia borykającej się od lat z problemami placówki, marszałek Jakub Chełstowski poinformował podczas tzw. Okrągłego Stołu zorganizowanego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Sali Sejmu Śląskiego dotyczącego sytuacji w szpitalu.

Dla przypomnienia, sprawa wypowiedzeń warunków porozumień w sprawie tzw. „zejść z dyżurów” dla personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku na szerokie forum trafiła w maju, stając się głównym punktem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Placówka znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, a jednym z koniecznych rozwiązań są oszczędności. Szpital otrzymuje wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, ale skala zadłużenia jest ogromna. Lekarze nie chcieli jednak zgodzić się na zmianę warunków zatrudnienia, choć o dialog i rozmowy już wtedy mocno zaapelował szef śląskiej „Solidarności”, Dominik Kolorz.

- Rok 2020 zamknął się 33 mln 800 tys. zł straty. Na ostatni dzień grudnia krótkoterminowych zobowiązań było na 69 mln zł, a długoterminowych na 39 mln zł. Mamy również pożyczki, które zostały dużo wcześniej zaciągnięte na prawie 40 mln zł. Jeżeli nie będziemy płacić tych rat, to grozi nam zajęcie kontraktu. Mamy również układ ratalny z ZUS pochodzący sprzed moich czasów, bo w tej chwili płacimy normalnie. ZUS to jest 21 mln do zapłacenia – informowała nowa dyrektor szpitala Ewa Fica.

Jak zaznaczył szef śląskiej „Solidarności” Dominik Kolorz, problemy szpitala narastały od kilkunastu lat. Aby wyjść na prostą nowa dyrektor placówki musiała szukać oszczędności. Jedną z form było wypowiedzenie porozumienia za tzw. „zejścia z dyżurów” dla lekarzy i rezydentów.

- Pamiętajmy, że nie mówimy o wypowiedzeniach umów o pracę, jak to często jest przedstawiane, a o wypowiedzeniu warunków płacy. To jest wypowiedzenie porozumienia, które zawarły dwa związki zawodowe z byłą dyrektor szpitala. Wypowiedzenia dotyczą tzw. „zejścia z dyżurów”, które były gratyfikowane. Natomiast uchwałą Sądu Najwyższego z 2014 roku jest jednoznaczne stwierdzone, że za „zejście po dyżurze” pobieranie wynagrodzenia jest niezasadne, bo to jest czas, który nie został przepracowany. Jest zatem niezgodne z prawem. Takie porozumienie zostało podpisane przez Związek Zawodowy Lekarzy i Anestezjologów w marcu 2018 roku. Z tego porozumienia wynika, że można je wypowiedzieć z okresem jednego miesiąca. My rozłożyliśmy to w czasie, dając np. trzymiesięczny okres – przypomniała podczas wspomnianej już Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyrektor Ewa Fica.

– Szpitale są zadłużone ogółem na 203 mln zł. Na pokrycie strat mamy 75 mln zł. Placówka w Rybniku wymaga tej pomocy najbardziej, ale też nie możemy zapominać o innych podległych nam szpitalach – mówiła Izabela Domogała, członek zarządu województwa. Pracownicy szpitala, którym zmieniono warunki pracy mieli czas na podjęcie decyzji o ich przyjęciu lub odmowie do 30 czerwca. Z początkiem lipca szpital musiał czasowo zawiesić funkcjonowanie czterech z 24 w sumie funkcjonujących oddziałów: pediatrii, otolaryngologii dziecięcej, otolaryngologii dorosłych i oddziału wewnętrznego. Ograniczono funkcjonowanie stacji dializ. Pacjenci, którzy nie zostali wypisani i skierowani do opieki ambulatoryjnej, zostali przeniesieni do innych placówek. Z tym jednak nie było problemu, bo w pozostałych szpitalach – czy to okolicznych, czy też w placówkach, gdzie organem założycielskim Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, znajduje się wystarczająca ilość wolnych łóżek. Dyrekcja szpitala w komunikacie zamieszczonym na stronie jednocześnie poinformowała, że czas zawieszenia pracy oddziałów zostanie wykorzystany na uzupełnienie kadry lekarskiej, aby w ten sposób spełniać wymagania wynikające z umów z NFZ.

- W niektórych mediach sytuację w WSS nr 3 w Rybniku przedstawiono jako dramatyczną, dość mocno mijając się z prawdą. Pora „odkłamać” tę rzeczywistość. Wypowiedzenia otrzymało bowiem 79 lekarzy i 64 rezydentów. Warunki przyjęło 63 lekarzy (16 odmówiło) i 59 rezydentów (pięć osób nie przyjęło warunków zmieniających). W szpitalu przebywa w tej chwili (stan na 20 lipca – dop. red.) 421 pacjentów. Zatem twierdzenie, że sytuacja szpitala jest tragiczna wręcz katastrofalna i za chwila przestanie on funkcjonować, jest po prostu nieprawdziwa – podkreśliła Izabela Domogała, członek zarządu województwa podczas obrad Okrągłego Stołu zorganizowanego w Sali Sejmu Śląskiego.

Co więcej, szpital na przykład prowadzi rehabilitację dla osób, które przeszły COVID-19, czego nie organizuje żaden z innych szpitali znajdujących się w okolicy. Wracając zaś do samej sytuacji finansowej, dyrektor Ewa Fica podkreśliła, iż zwracała się o pomoc do Urzędu Miasta w Rybniku, m.in. w kwestii zabezpieczenia środków na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Otrzymała jednak odmowną odpowiedź. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika w rozmowie z mediami przyznał, że sytuacja w WSS nr 3 budzi co prawda jego niepokój, ale jednocześnie zaznaczył, że miasto nie jest organem założycielskim szpitala. Choć pacjenci szpitala to w blisko 60 procentach mieszkańcy Rybnika i okolic.

- Z punktu widzenia całego systemu nie my organizujemy w tym przypadku służbę zdrowia i nie my jesteśmy właścicielem tejże służby. Ale na pewno troska i problem pozostaje w Rybniku – odbija piłeczkę prezydent Piotr Kuczera.

Prezydent Rybnika w obradach Okrągłego Stołu udziału jednak nie wziął, podobnie jak poseł Koalicji Obywatelskiej, Marek Krząkała oraz europoseł Łukasz Kohut. Pierwszy z wymienionych parlamentarzystów złożył za to… zawiadomienie do prokuratury w sprawie rybnickiego szpitala. Zdaniem posła Krząkały, dyrekcja szpitala odpowiedzialna jest za wywołanie konfliktu na linii pracodawca-lekarze, lekceważenie postulatów pracowników, nieprawidłowe zarządzanie i wywołanie niebezpieczeństwa zaprzestania lub znacznego ograniczenia działalności leczniczej, sprowadzając tym samym niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia mieszkańców. Z kolei Łukasz Kohut ograniczył swoją aktywność do… apelu w sprawie szpitala.

- Co do zawiadomienia, jestem spokojna o jego przebieg. W żadnym wypadku nie ma mowy o zagrożeniu życia pacjentów. Jak można mówić o konflikcie, skoro szukamy cały czas porozumienia? W dokumentach dotyczących spraw pracowniczych wszystko się zgadza. Co więcej, z parlamentarzystami też w sprawie szpitala też prowadziłam rozmowy odnośnie dialogu, wsparcia i wypracowania wspólnego planu działania – komentowała dziś sprawę dyrektor Ewa Fica.

- Problemy rybnickiego szpitala znane są od wielu, wielu lat, a nie od kilku miesięcy odkąd dyrektorem jest pani Ewa Fica. Szpital w Rybniku otrzymuje wsparcie samorządu województwa. W latach 2018-2020 przekazaliśmy 49,2 mln zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, 9,7 mln zł na inwestycje. Z funduszy UE pozyskaliśmy 22,4 mln zł. Nikt tyle nie przeznaczył na pomoc tej placówce, ile obecny samorząd, niemniej wykorzystując obecną sytuację, co niektórzy próbują ubić na tym swój kapitał wyborczy, a próby wyjścia z impasu upolitycznić. Dziś, kiedy siadamy do rozmów, szukamy rozwiązania, nagle tych osób na sali nie ma – podkreślił podczas dzisiejszych obrad WRDS marszałek Jakub Chełstowski. Szpital otrzyma kolejną pomoc ze strony województwa. Będzie to kwota 15 mln zł, która ma w części zaspokoić straty za rok ubiegły. Jest jednak plan długofalowego wsparcia.

– Na lata 2022-23 przygotujemy pakiet stabilizacyjny w kwocie 25 mln zł z myślą przede wszystkim o inwestycjach. Mam nadzieję, że do tego projektu przychylą się radni Sejmiku. Jestem też gotów do rozmów i współpracy z samorządem lokalnym Rybnika. Miasto dysponujące miliardowym budżetem ma przecież niemałe możliwości, zaś troska życie i zdrowie pacjenta jest obowiązkiem wszystkich samorządowców. Tak przynajmniej to postrzegam – konkluduje marszałek Jakub Chełstowski.

Żródło: slaskie.pl
 Drodzy politycy i posłowie Ziemi Rybnickiej,


Obserwując Waszą ostatnią aktywność związaną z trudną sytuacją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zastanawiam się, czy funkcjonujemy w tej samej rzeczywistości. Wy zachęcacie do podpisania kolejnych petycji w obronie szpitala i stojąc na mównicy sejmowej nazywacie mnie „partyjną funkcjonariuszką”, a ja zarządzam placówką której zadłużenie sięga 205 428 684, 17 zł. Informuję więc, że Wasze petycje nie mają żadnego wpływu na dług szpitala – nie spowodują jego zmniejszenia ani nie sprawią, że będziemy mogli leczyć pacjentów w lepszych warunkach.

 

Cieszę się z jednego – zdecydowana większość pracowników rybnickiego szpitala zatrudniającego ponad 1600 osób, rozumie sytuację finansową placówki i akceptuje politykę niezbędnych oszczędności, która niestety uderza także w ich kieszenie. Wy, drodzy parlamentarzyści zauważacie tylko grupę 16 lekarzy, którzy nie zdecydowali się przyjąć nowych warunków pracy i płacy zaproponowanych im z dwóch powodów: ekonomicznych, związanych ze wspomnianą trudną sytuacją finansową szpitala i prawną (wyrok Sądu Najwyższego z 2014 roku wskazujący, że wypłacanie lekarzom dodatku za tzw. zejścia po dyżurach jest niezgodne z prawem). Wyjaśniam, że zmiana warunków płacy polegała na tym, że lekarze mieli otrzymywać pełne przysługujące im podstawowe wynagrodzenie powiększone o dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, a nie wynagrodzenie liczone jak za wykonywanie dyżuru (przecież skoro z niego „zeszli” – to go nie wykonują).
 

Często słyszę argumenty, że oszczędzam kosztem lekarzy. To nieprawda – oszczędności dotyczą pracowników wszystkich grup zawodowych w WSS nr 3. Także lekarzy, którzy w zdecydowanej większości zrozumieli ich sens. Oni wzięli pod uwagę przyszłość placówki, która jest ich miejscem pracy i dobro pacjentów całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Słyszę też, że zwolniłam lekarzy, czego efektem jest zamknięcie czterech oddziałów WSS nr 3 w Rybniku: pediatrii, wewnętrznego, otolaryngologii dzieci i dorosłych. To nieprawda, bo ci lekarze podjęli samodzielną decyzję o odejściu z placówki. Jeszcze raz podkreślam, że jedyna zmiana w wynagrodzeniach personelu lekarskiego zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę dotyczyła tylko i wyłącznie dodatku, którego wypłacanie zostało zanegowane przez SN. I co więcej – pomiędzy 2015 i 2018 roku nie był on w Rybniku wypłacany, bo wówczas związki lekarskie uznały wyrok SN. Dziś okazuje się, że część z nich zmieniła zdanie.

 

Pan poseł Maciej Kopiec z trybuny sejmowej raczył stwierdzić, że w poprzednich miejscach pracy byłam oskarżana o mobbing, a już w Rybniku nie wypłacałam należnych dodatków COVID-owych dla pracowników medycznych. Są to twierdzenia nieprawdziwe i naruszające moje dobra osobiste. Informuję, że rybnicki szpital wypłacił do miesiąca maja 2021 roku ponad 33 000 000 złotych dodatku COVID-owego – jeśli następowały opóźnienia, były one związane z weryfikacją deklaracji składanych przez pracowników i terminami wypłat tych sum przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zresztą z posłem Maciejem Kopcem (a także posłem Markiem Krząkałą i Grzegorzem Wolnikiem, radnym samorządu Województwa Śląskiego) miałam okazję się spotkać i rozmawiać o sytuacji rybnickiego szpitala. Rozmowa to jednak za wiele powiedziane – wówczas poseł Kopiec nie miał żadnych pytań, teraz stojąc na mównicy sejmowej odczytał z kartki swoje oświadczenie i… tyle.

 

To wszystko jest jednak mało istotne, bo mnie naprawdę nie interesuje robienie polityki. Zaczęłam pracę w rybnickim szpitalu w połowie grudnia 2020 roku. Strata szpitala tylko za ten rok sięgnęła niemal 34 000 000 zł. W styczniu 2021 roku strata WSS nr 3 w Rybniku wynosiła już 4 494 233, 18 zł, w maju zmniejszyła się do 1 879 736,66 zł. To jest wymierny efekt mojej pracy. Oczywiście, konflikt z grupą lekarzy sprawił, że musieliśmy zawiesić pracę czterech oddziałów. Zawiesić, a nie zamknąć jak często słyszę w przestrzeni publicznej. Naprawdę ciężko pracujemy, żeby powróciły one do naszej placówki jak najszybciej. Wierzę że tak będzie, bo rybnicki szpital to dobre i prestiżowe miejsce pracy.

 

Politycy i posłowie Ziemi Rybnickiej mogą w tym pomóc. I do tego zachęcam, bo ja dla dobra pacjentów jestem gotowa do współpracy ze wszystkimi, bez względu na przekonania polityczne i przynależność partyjną.

 

Ewa Fica

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

w Rybniku


 

  

Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel: 32-42-91-251
fax: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl