utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
_logo_iis_ue3

Informacje WSS nr 3 w RybnikuSzanowni Państwo,
 
Śląskie to nie tylko kopalnie i tereny przemysłowe, lecz także atrakcje turystyczne, ciekawostki i piękne miejsca, które warto odwiedzić. 
Anita Włodarczyk – Ambasadorka Marki Śląskie – odkrywa na nowo uroki województwa śląskiego. 
Zapraszamy  do obejrzenia filmu i zwracamy się z prośbą o udostępnieniu  go w swoich social mediach w celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców.
 
Link do filmu : https://www.youtube.com/watch?v=Cb38vZykEWs
 

 

WSPARCIE DLA SZPITALA
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku otrzymał od Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej wsparcie w postaci 2 sztuk respiratorów paraPAC plus 310 w ramach akcji społecznej inicjowanej przez Caritas Polska #WdzieczniMedykom oraz Fundacji JSW „Ratujemy życie – respiratory dla szpitali w regionie". Respiratory te to urządzenia służące do ratowania zdrowia i życia niemowląt, dzieci i dorosłych. Mogą być wykorzystywane zarówno w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jak i w transporcie wewnątrz- i zewnątrzszpitalnym. Dzięki tym urządzeniom może być prowadzona między innymi wentylacja zastępcza, terapia tlenowa, PEEP (dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe) oraz CPAP (ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych).
Dziękujemy za wsparcie dla wszystkich Podmiotów zaangażowanych w ten projekt.    
 
W dniu 23 lipca b. r. Fundacja PGE Energia Ciepła uroczyście przekazała na rzecz WSS Nr 3 w Rybniku darowiznę w wysokości 95 tysięcy złotych. Ofiarowana kwota przeznaczona zostanie na zakup środków ochrony indywidualnej pracowników szpitala związanych z epidemią COVID-19, tj. specjalistycznych maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji, odczynników i testów. Fundacja doskonale rozumiejąc potrzeby zdrowotne regionu celnie i skutecznie wspomaga lokalną społeczność za co w imieniu Szpitala, Personelu a także Pacjentów składam serdeczne podziękowanie.
Bożena Mocha-Dziechciarz.
(Na zdjęciu Pan Przemysław Kołodziejczak - Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła SA, oraz Pani Wioletta Czemiel-Grzybowska - Prezes PGE GiEK SA w Bełchatowie).
 
Miło nam poinformować, iż w dniu 29.06.2020 r. przekazaliśmy naszym Pacjentom zmodernizowany
Oddział Otolaryngologii dzieci.
Oddział funkcjonuje w WSS Nr  3 w Rybniku od początku działalności Szpitala - od 20 lat.

W ramach procedur wykonywanych na oddziale przyjmujemy dzieci do zabiegów:
-usunięcia migdałków,
- jamy ustnej, gardła, nosa, krtani i uszu,
- korekt wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła,

W ramach oddziału realizujemy zabiegi chirurgiczne tradycyjne i metodą endoskopową.
Odział zatrudnia stały personel lekarzy otolaryngologów i jednego lekarza specjalistę w zakresie otolaryngologii dziecięcej. Liczba łóżek 10.

Przeprowadzona modernizacja oddziału dotyczyła :
- modernizacji wszystkich elementów infrastruktury oddziału i zamontowanie centralnego systemu klimatyzacji. Jest to pierwszy oddział z klimatyzacją sal chorych i zaplecza technicznego w naszej placówce.
- wykonano także zmianę oświetlenia w salach chorych, gabinecie zabiegowym.
- wymieniono stolarkę drzwiową i zmieniono charakter użytkowy niektórych miejsc,
- stworzono grotę solną do inhalacji i świetlicę,
- wyposażono oddział w nowe meble.

Zakres finansowy inwestycji:
1. Umowa z między Fundacją Polsat a WSS Nr 3 w Rybniku (przekazanie pomieszczeń) a Wykonawcą ( Brzeziński Tomasz) - 1 601 954,46 zł
2. Dotacja Województwa Śląskiego - 98 000,00 zł.

W ramach modernizacji oddziału otolaryngologii po raz pierwszy zainstalowano system centralny klimatyzacji w salach chorych i w pomieszczeniach technicznych oddziału. Ma to istotne znaczenie w procesie szybkiego powrotu do zdrowia małych Pacjentów, gdyż skraca czas hospitalizacji po zabiegach chirurgicznych, zmniejszając krwotoki. Modernizacja oddziału otolaryngologii wprowadziła oddział w standardy XXI wieku, cieszymy się że możemy zaoferować lepsze warunki bytowe naszym Pacjentom, którzy leczą się w naszym Szpitalu z całego województwa śląskiego i sąsiednich województw. Modernizacja oddziału była możliwa dzięki Fundacji Polsat i dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces inwestycyjny w imieniu swoim a przede wszystkim małych Pacjentów, którzy mogą cieszyć się wspaniałymi warunkami podczas hospitalizacji.
 
 
Komunikat.
Informacje o stanie zdrowia pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej będą udzielane
telefonicznie (tel. 324291952) od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00-14:00 osobom
upoważnionym do uzyskiwania informacji.
Dostarczanie i odbiór rzeczy osobistych pacjenta będzie codziennie w godz. od 14:00-16:00
w pawilonie nr 6 przy portierni po telefonie do punktu pielęgniarskiego (tel. 324291866).KOMUNIKAT

W celu ograniczenia zagrożenia epidemiologiczno-sanitarnego Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zwraca się z uprzejmą prośbą do pacjentów i ich osób najbliższych, pełnomocników (które są upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej), aby korzystali z elektronicznego składania wniosków poprzez stronę internetową Szpitala.
Bezpośredni link: UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Wypełniony zeskanowany wniosek prosimy przesyłać na adres mailowy: kancelaria@szpital.rybnik.pl lub pocztą na adres Szpitala – SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik – z dopiskiem „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”. W przypadku braku możliwości wydruku ww. wniosku, prosimy o wysłanie odręcznie napisanego wniosku wraz z kontaktowym numerem telefonu.


 W związku z trwającą epidemią Covid-19, mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego zapewniamy możliwość odbywania porodów rodzinnych z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków :

 

1. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do wypełnienia ankiety epidemiologicznej

2. Osoba towarzysząca podczas porodu zostaje przebrana w strój zapewniający ochronę epidemiologiczną oraz przez cały okres obecności posiada założoną maskę i rękawiczki

3. Dopuszczalna jest obecność tylko jednej osoby towarzyszącej, która wraz z rodzącą przebywa w osobnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.

4. Osoba towarzysząca może przebywać w sali porodowej od momentu rozpoczęcia porodu, opuszcza blok porodowy po zakończeniu porodu.

7. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie rodzinnym

8. Obecnie w okresie pandemii Covid może odbywać się jednocześnie tylko jeden poród z osoba towarzysząca.


 Komunikat do świadczeniobiorców z zakresu rehabilitacja.
Szanowni Państwo!
Dyrekcja Szpitala informuje, iż bacznie obserwuje sytuację epidemiologiczną w mieście Rybnik i powiecie rybnickim.
W najbliższym czasie zostanie wznowiona działalność lecznicza w pełnym zakresie dotycząca rehabilitacji stacjonarnej i dochodzącej a także kardiologicznej i w ramach KOS ZAWAŁ. Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej.

 

 
 
W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz uruchomionymi środkami z budżetu Państwa a także Regionalnego Programu Operacyjnego, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Szpital uzyskał akceptację co do sposobu wydatkowania kwoty 10 221 000 zł, zarówno Zarządu Województwa Śląskiego na czele z Marszałkiem Panem Jakubem Chełstowskim i Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka.
Środki te przyznane w ramach projektu RPO WSL dot. działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia “Wsparcie zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowa obiektów kubaturowych w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego” zostaną spożytkowane na niżej wymienione doposażenie Szpitala- wg listy rekomendowanej przez MZ:
Respiratory stacjonarne – 8 szt.,
Respiratory transportowe – 2 szt.,
Urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenem – 13 szt.,
Aparat do prowadzenia terapii ECMO – 1 szt.,
Ssaki elektryczne – 8 szt.,
Inhalatory ultradźwiękowe – 6 szt.,
Centrala monitorująca z kardiomonitorami w systemie bezprzewodowym 4 zestawy,
Łóżka intensywnego nadzoru z wyposażeniem i materacem przeciwodleżynowym – 8 szt.,
Pompy infuzyjne przepływowe – 40 szt.,
Pompy infuzyjne strzykawkowe – 40 szt.,
Wózki reanimacyjne z defibrylatorami – 3 szt.,
Bronchoskop – 1 szt.,
Aparat USG – 2 szt.,
Komora laminarna mikrobiologiczna dla Laboratorium – 2 szt.,
Komora laminarna dla Laboratorium – 1 szt.,
Izolator transportowy do transportu zakażonego pacjenta wewnątrz Szpitala oraz w środkach transportu – 5 szt.,
Odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2 - 1 komplet,
Preparaty do dezynfekcji rąk - 10 000 szt.,
Montaż systemów zamkniętych do dezynfekcji rąk – 800 szt.,
Preparaty do dezynfekcji powierzchni – 1 zestaw,
Myjnie-dezynfektory – 25 szt.,
Zamgławiacz pomieszczeń i środków transportu – 2szt.,
Sterylizator parowy – 1 szt.,
Autoklaw plazmowy – 1 szt.,
Myjnia-dezynfektor przelotowa – 2 szt.,
Myjnia do butów operacyjnych – 1 szt.,
Myjnia ultradźwiękowa – 1 szt.,
Zakup środków dezynfekcyjnych oraz pozostałych materiałów do ograniczenia epidemii koronawirusa do dnia 17.04.2020 r.

Pojawienie się epidemii koronawirusa znacząco zwiększyło dodatkowe obostrzenia dot. warunków sanitarno-higienicznych oraz organizacyjnych, co wiąże się z dużym wzrostem zużycia środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz pozostałych materiałów. W związku z tym, z przekazanej kwoty Szpital wyda kwotę 1 642 504 zł na odczynniki i testy do badań w kierunku SARS-COV-2, co zapewni pełne wykorzystanie aparatu do tych badań.
Realizacja w/w zakupów już się rozpoczęła a jej finalizacja w znaczący sposób poprawi jakość i bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z diagnostyką i leczeniem osób zakażonych koronawirusem oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa personelu medycznego. Wyrażamy wdzięczność za inicjatywę i skuteczność działania dla Zarządu Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego a także dbanie o podmioty medyczne działające na terenie naszego Województwa.


DARCZYŃCY SPZOZ WSS NR 3 w Rybniku - aktualizacja na dzień 18.09.2020 r.
Darczyńca Przedmiot darowizny Wartość darowizny
Fundacja Siepomaga rękawiczki, maseczki chirurgiczne,czepki,ochraniacze na obuwie,kombinezony ochronne,przyłbice, rękawice diagnostyczne, maski typu FFP2 10813,78
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach kombinezony, maski, gogle, maseczki chirurgiczne, środki dezynfekcyjne, kombinezony, maski typu FFP2/FFP3, przyłbice ochronne, maski pełnotwarzowe z filtrem 61498,12
Gabinet Podologiczny Jan Cyrulik maseczki 2100
Stowarzyszenie Pomagajmy - Razem Raźniej mydło 5 litrowe (7 szt.), płyn do dezynfekcji, płyn do mycia toalet (7szt.), maseczki chirurgiczne (250 szt.), maseczki z wkładem medycznym szyte z włókniny i bawełny (350 szt.), rękawiczki jednorazowe (28 op.), przyłbice ochronne (20 szt.), kombinezony wielokrotnego użytku (3 szt.), przescieradło jednorazowe, opatrunek medyczny (5 szt.) -
3D Gence Sp. z o.o. przyłbice 4649,4
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik środki pieniężne 5000
Urząd Miasta Rybnika środki pieniężne na zakup sprzętu 816000
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. środki pielęgnacyjne do rąk 1617,26
Tradex Michał Gąsiorowski Kutyła mydła antybakteryjne 150
Karasu Tuncay Karasu napoje 1440
Decathlon Sp. z o.o. poduszki, okulary, napoje, batony, termos, śpiwory, klapki 1483,79
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu maski, rękawiczki, woda mineralna, mydło, papier toaletowy 2961,5
Pro4MED Sp. z o.o przewóz środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji 1000
AK DESIGN Aleksander Kądziela maseczki 2100
Sk Fresh sp. zoo Bartłomiej Krupa posiłki dla persolnelu medycznego 18000
Mirosław Michalewski przyłbice druk 3D 200
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy maseczki (4 000 szt.), przyłbice (50 szt.), płyny do dezynfekcji (20 l.), jednorazowy kombinezon ochronny (100 szt.), wyrób sportowy maska powierzchniowa do snorkelingu (20 szt.) indywidualne pakiety ochrony osobistej 35066,36
Martex sp. zoo art. spożywcze 3000
Leon sp. zo.o udostępnienie łącza i zwiększonej przepustowości -
GCAUTOGAZ s.c Piotr Cielecki, Lidia Gacek przyłbice druk 3D 2400
F.H.U Politech Kamil Dziadczyk ozonowanie karetek 1000
Organizacja Zakładowa NZSS Solidarność KWK Chwałowice sprzęt Agd 3000
Koło Łowieckie "Odyniec" darowizna pieniężna 1000
Castorama Polska Sp. z o.o. maseczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji 6324
AKSEL Sp. z o.o. kamery FOCUS66 777,31
Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna kamera termowizyjna 3150
Polstage Sp. z o.o. maseczki 2091
Politechnika Śląska Katedra Informatyki Przemysłowej przyłbice (26 szt.) 223,86
Fundusz Górnośląski S.A. Katowice woda mineralna, maseczki, maski FFP, kombinezony, przyłbice, fartuchy, czepki, ochronniki na obuwie, rękawice lateksowe, rękawice nitrylowe -
Huhtamaki Foodservice Poland naczynia jednorazowe -
Spółdzielnia Socjalna "Szkrabkowo" płyn do dezynfekcji, mydło, rękawiczki, ręczniki papierowe, woda mineralna, koce -
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych pieluchomajtki, kremy, kosmetyki 925,48
Pamapol S.A. posiłki 8165,58
Cafe Chopin, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości kawa (50 kg) -
Ministerstwo Zdrowia rękawice diagnostyczne 1744,2
Devil Design Ryszka Mateja przyłbice ochronne 2000
Biogen Poland maseczki chirurgicze, rękawice diagnostyczne na potrzeby O. Neurologicznego z Pododdziałem udarowym 6290,4
Servier Polska Services Sp.z o.o. maseczki chirurgczne na potrzeby O. Chorób Wewn. II 3328
Suport Sp.z o.o. przyłbcie 2000
Agencja Rezerw Materiałowych maski chirurgiczne, rękawice, przyłbice, środki dezynfekcyjne 155596
Spartanie dzieciom rękawiczki 108,11
Komenda Miejska Policji spirytus 787,05
Leroy Merlin okulary ochronne,kurtyny,kombinezony 891,1
ZZRG o/KWK JANKOWICE przyłbice ochronne 5166
Balton Sp. z o.o. maseczki (2 000 szt.) -
MORAJ Sp. z o.o. Sp. komandytowa środki ochrony osobistej 3801,22
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. żele antybakteryjne, przyłbice ochronne 2133,07
Stowarzyszenie "Śląskie Perły" aparat Finecare Plus z odczynnikami 8269,5
Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii "mAli wspaniali" aparat Finecare Plus z odczynnikami 8269,5
Śląska Izba Lekarska maseczki (3 800 szt.), gogle (380 szt.), przyłbice (380 szt.), maski FFP (3 800 szt.), kombinezony (380 szt.) -
Politan Sp. z o.o. maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfecji, worki na śmieci, płyn do mycia podłóg 3100
Amed Biuro Techniczno-Handlowe środki pieniężne 500
Śląskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. środki pieniężne 3500
Zbiórka pieniężna przy pomocy portalu internetowego "zrzutka.pl" środki pieniężne 18150
Salus International Sp. z o.o. środki do dezynfekcji, maseczki jednorazowe, maski FFP2 5620
MEDISEPT Sp. z o.o. środki do dezynfekcji i mycia -
Przedsiębiorstwo Odzieżowe Lazar maseczki 2091,4
Gmina Jejkowice środki pieniężne na zakup urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenem 20000
Fundacja TAURON, Fundacja Oko w Oko z Rakiem maseczki (5 000 szt.) -
Fundacja "POLSAT" maski (2 000 szt.), płyny do dezynfekcji (110 l.), przyłbice (320 szt.), kombinezony (1 000 szt), gogle (500 szt.) -
DMS Sp. z o.o. art. spożywcze -
Adamed Pharma S.A. maseczki (5 000 szt.) -
Ustronianka  Sp. z o.o. napoje (1 020 szt.) -
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. przyłbice ochronne (35 szt.), płyn do dezynfekcji (40 l.), półmaseczki FFP2 (40 szt.) 3754,35
PZU Życie S.A. rękawiczki nitrylowe -
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. środki ochrony osobistej -maseczki przyłbice, rękawiczki nitrylowe (20 kompletów) 2388
RAFCAR Auto-Części środki do dezynfekcji powierzchni 1220
P.P.H.U. POLIPACK S.J. pudełka i pokrywki apteczne 830
Fundacja JSW / Caritas Polska respirator ratowniczy (2 szt.) 64735,2
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o środki pieniężne 2000
PZU Pomoc S.A. środki pieniężne 30465,38
FADO Sp. z o.o. maski ochronne na twarz - przyłbice (320 szt.) -
FX International Sp. z o.o. osłony na twarz N950 (100 szt.), kombinezony ochronne (10 szt.) 4650
LAMELA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa przyłbice (1 000 szt.) -
Allergan Sp. z o.o. maseczki (500 szt.) -
Starostwo Powiatowe w Rybniku środki pieniężne 30000
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. system termowizyjny do pomiaru temperatury ciała, maseczki FFP2, maseczki chirurgiczne materiałowe 148475,79
PGE Energia Ciepła S.A. środki pieniężne 95000
Fundacja "POLSAT" drukarki (2 szt.), myjnia dezynfektor STEELCO 21044,95
Fundacja ECOGITOHELP kanistry 5000 ml białe z przeznaczeniem na środki do dezynfekcji (200 szt.), materiały wykończeniowe do Poradni okulistycznej przeniesionej w związku z COVID19 (223 szt.), odkurzacz piorący Karcher Puzzi 8/1 (1 szt.) oraz odkurzacz przemysłowy WD3 (1 szt.), termometry bezdotykowe elektroniczne na podczernień DET-306 (3 szt.), lampy czołowe bezprzewodowe typu Clar LED-owa na przyłbicy ochronnej wysokości 240 mm (2 szt.), Duodenoskop TJF-160R (1 szt.), transport środków ochrony osobistej przed COVID19 (20 szt.), wymazy z dojazdem do pacjenta (75 szt.), zestaw komputerowy z monitorem (1 szt.) 40745,90
Ministerstwo Zdrowia analizator immunofluorescencyjny, testy COV 05 (3 000 szt.) -
Osoby prywatne środki pieniężne 12900,00

WYKAZ PUNKTÓW POBRAŃ

WYKAZ PUNKTÓW POBRAŃ - stan na dzień 30.09.2020
L.P. OW NFZ nazwa podmiotu adres miejsca punktu pobrań Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz Godziny przyjmowania pacjentów
1 Śląski Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Kłobuck 42-100 ul. 11 Listopada 5C 34 317 28 61 08:00-12:00
2 Śląski Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra 796 208 453 07:30-12:00
3 Śląski Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Cieszyn 43-400 Bielska 4 33 854 92 00 wew. 875 11:00-13:00
4 Śląski Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Świętochłowice, 41-605, ul. Chorzowska 36/38 660 740 575 PN-PT 14:45-19:00 oraz SB-ND i święta 13:45-18:00
5 Śląski Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Sosnowiec, 41-219, ul. Zegadłowicza 3 32 413 06 57 08:00-12:30
6 Śląski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach Katowice, 40-052, ul.Głowackiego 10 32 782 73 47 09:00-13:30
7 Śląski Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gliwice, 44-100, ul. Zygmunta Starego 20 516 009 222 09:00-11:00
8 Śląski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie Chorzów, 41-500, ul. Strzelców Bytomskich 11 786 928 912 10:00-12:00
9 Śląski Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tychy, 43-100, ul.Edukacji 102 32 325 52 03 08:00-11:00; 16:00-18:00
10 Śląski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie Częstochowa, 42-200, ul. Aleja Pokoju 44 601 960 620 14:00-16:00 - do dnia 30.09.2020; 09:00-13:00 - od dnia 01.10.2020
11 Śląski Szpital w Knurowie Sp. z o.o. Knurów, 44-190, ul. Niepodleglości 8 518 802 710 PN-PT 14:00-16:00, SB-ND 7:30-9:30
12 Śląski Szpital Powiatowy w Zawierciu Zawiercie, 42-400, ul. Miodowa 14 32 674 02 93; 32 674 02 89. 08:00-12:05
13 Śląski Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Wodzisław Śląski, 44-300, ul. 26 Marca 51 511095235, 32 459 17 75 07:30-10:30
14 Śląski Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Rydułtowy, , 44-280 , ul. Plebiscytowa 47 511095235, 32 459 17 75 07:30-10:30
15 Śląski Szpital Chorób Płuc w Orzeszu Orzesze, 43-180, ul Gliwicka 20 517 969 689 12:00-14:00
16 Śląski Diagnostyka Sp. z o.o. Region Śląsk Katowice, ul. Paderewskiego 32c, parking Laboratorium Centralnego Diagnostyka Sp. z o.o., wjazd od ul. Sikorskiego 667 870 676 PN-PT 10:00-12:00, SB-ND 08:00-10:00
17 Śląski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Myszków, 42-300, ul. Aleja Wolności 29 34 315 82 18 07:30-12:00
18 Śląski Gyncentrum Sp. z o.o. Sosnowiec, 41-208, ul. Wojska Polskiego 8A (na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego) 32 506 50 86 PN-ND 07:00-11:15, dodatkowo w dwa dni tygodnia WT i CZW 18:00-20:00
19 Śląski Gyncentrum Sp. z o.o. Katowice, 40-600, ul. Tadeusza Kościuszki 229 (przy wjeździe do Centrum Handlowego Libero w Katowicach od strony ul. Kolejowej) 32 506 50 86 11:00-15:15
20 Śląski Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt w Bielsku-Białej) Bielsko-Biała, 43-300, Parking Miejski, ul. Władysława Broniewskiego (naprzeciw PSS Społem "Jurand") 32 506 50 86 06:00-10:15
21 Śląski Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. Pyskowice, 44-120, ul. Szpitalna 2 663 101 236 PN-PT 10:00-12:00 oraz 15:00-17:00 SB-ND: 10:00-14:15
22 Śląski Szpital Powiatowy w Pszczynie Pszczyna, 43-200, ul. Antesa 11 32 214 83 10 wew. 238 07:00-11:30
23 Śląski Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. Siemianowice Śląskie, 41-100, ul. 1-go Maja 9 32 228 30 30 wew. 235 12:00-17:00
24 Śląski MZOZ Vito-Med. Sp. z o.o. Gliwice, 44-100, ul. Radiowa 2 793 600 112 09:00-11:00
25 Śląski CENTRUM MEDYCZNE FEMINA KAPUŚNIAK WALECZEK SPÓŁKA JAWNA Katowice, 40-703, Kłodnicka 23 575 100 192, 883 311 176 06:00-09:00; 18:00-20:00
26 Śląski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Spółka z o.o Tarnowskie Góry, 42-600, ul. Lipowa 3, 726 600 055 PN-PT 12:00-14:00 SB-ND: 16:00-18:00
27 Śląski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Lubliniec, 42-700,
ul. Grunwaldzka 9
735 208 039 13:00-15:00
28 Śląski Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Żory, 44-240, ul. Dąbrowskiego 20 32 434 17 81 10:00-14:30
29 Śląski Śląski Park Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zabrze, 41-800 , ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 C 604 916 306 10:00-12:00
30 Śląski Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Szpital Miejski w Piekarach Śląskich p.w. Św. Łukasza Piekary Śląskie, 41-940, ul. Szpitalna 11 32 393 81 69 08:30-13:30
31 Śląski Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza, 41-300, ul.Szpitalna 13 (wejście od ul. A. Struga - pierwsza brama) 32 621 21 12 (całodobowy); 32 621 20 49 (czynny godzinach 7:15-15:00) 08:00-12:15 oraz dodatkowo WT i CZW 17:00-20:00
32 Śląski Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi Czeladź, 41-250, ul. Szpitalna 40 510 693 591 07:15-12:15
33 Śląski Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi Będzin, 42-500, ul. Małachowskiego 12 510 693 591 07:15-12:15
34 Śląski Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt w Raciborzu) Racibórz, 47-400, ul. Gamowska 3 - parking przy Szpitalu Rejonowym im. Dr. Józefa Rostka w Raciborzu 602 622 840 PN-ND 10:00-14:15
35 Śląski Diagnostyka Sp. z o.o. Region Śląsk Bielsko-Biała, 43-316, ul. Armii Krajowej 220, parking Laboratorium Centralnego Diagnostyka Sp. z o.o., wjazd od ul. Sikorskiego 602 622 840 PN-ND 10:00-14:15
36 Śląski Laboratorium Medyczne LAB-MED. Rybnik, 44-200, ul. Wysoka 4 880 888 112 PN-NB 12:00-14:00


Dla pacjentówINFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA


 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym związanym z Koronawirusem, w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu w Szpitalu:

1)      Wprowadza się zakaz odwiedzin w szpitalu. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta Ordynator /Kierownik oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na krótkotrwałe odwiedziny przez jednego członka rodziny.

2)      Pacjent może kontaktować się na zewnątrz wyłącznie drogą telefoniczną.

3)      Rzeczy osobiste pacjenta należy zredukować do minimum – przedmioty przechowywać w szafce przyłóżkowej.

4)      Pacjent ma możliwość otrzymania paczki z zewnątrz za pośrednictwem personelu szpitala. Paczka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem pacjenta i nazwą oddziału.

5)      Wprowadza się zakaz samodzielnego opuszczania oddziału.

6)      Zabrania się siadania na łóżkach innych pacjentów i łóżkach wolnych jak również odwiedzania pacjentów na innych salach.

7)      Ogranicza się udzielanie komunii świętej chorym w salach. W razie potrzeby kontakt z Kapelanem umożliwiają pielęgniarki/położne.

8)      Zawiesza się prawo do dodatkowej opieki sprawowanej przez osoby bliskie.

 Dodatkowo informujemy, iż Pacjenci przebywający w Szpitalu mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających z przepisów prawa oraz ujętych w regulaminach organizacyjnych oddziałów. Ponadto pacjentom zaleca się:

1)      przebywanie w wyznaczonych salach, korzystanie tylko z wyznaczonej łazienki i toalety,

2)      unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi chorymi,

3)      w czasie rozmowy z personelem pacjent zobowiązany jest do założenia maseczki,

4)      przestrzeganie zasad higieny osobistej – należy często myć i dezynfekować ręce,

5)      unikania spożywania pokarmów otrzymanych z zewnątrz, nie wolno dzielić się posiłkami z innymi chorymi,

6)      podczas kaszlu należy zasłaniać usta i nos jednorazową chusteczką, oraz po każdym jej użyciu zdezynfekować ręce.

 


 

Plakat

.
Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl