SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy materiałów biurowych i etykiet samoprzylepnych...

Nazwa postępowania: Dostawy materiałów biurowych i etykiet samoprzylepnych (DZPZ-803-PN/109-2019)
Numer postępowania: DZPZ-803-PN/109-2019
Termin składania ofert: 08.11.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-10-24
SIWZ 2019-10-24
Wyjaśnienie 1 2019-11-05
Informacja z otwarcia ofert 2019-11-12
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-11-12

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii Numer postępowania: LAS-314-PN/107-2019
Numer postępowania: LAS-314-PN/107-2019
Termin składania ofert: 25.10.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-10-16
SIWZ 2019-10-16
Wyjaśnienie 1 2019-10-22
Informacja z otwarcia ofert 2019-10-25
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-10-25
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2019-10-30
Zestawienie informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie po... 2019-10-30
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 2019-10-30

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii Numer postępowania: LAS-313-PN/106-2019
Numer postępowania: LAS-313-PN/106-2019
Termin składania ofert: 24.10.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-10-15
SIWZ 2019-10-15
Informacja z otwarcia ofert 2019-10-24
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 2019-10-24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2019-10-25

Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych nr...

Nazwa postępowania: Dostawy środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych nr LAS-304-PN/102-2019.
Numer postępowania: LAS-304-PN/102-2019
Termin składania ofert: 18.10.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-10-02
SIWZ 2019-10-02
Modyfikacja 1 2019-10-08
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-10-11
Wyjaśnienie – Modyfikacja 1 2019-10-11
Wzór umowy 2019-10-11
Formularz cenowy pak. 1,2,4,8 2019-10-11
Formularz cenowy pak. 3,5,6,7,9 2019-10-11
Dodatkowo zamieszczamy załączniki - Formularze cenowe po modyfikacji w w... 2019-10-15
Dodatkowo zamieszczamy załączniki - Formularze cenowe po modyfikacji w w... 2019-10-15
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 2019-10-22
Informacja z otwarcia ofert 2019-10-22

Dostawy erytropoetyny nr postępowania: LAS-288-PN/99-2019

Nazwa postępowania: Dostawy erytropoetyny nr postępowania: LAS-288-PN/99-2019
Numer postępowania: LAS-288-PN/99-2019
Termin składania ofert: 27.09.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-09-19
SIWZ 2019-09-19
Informacja z otwarcia ofert 2019-09-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-09-27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-10-01
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 105 106