SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki Numer referencyjny: LAS-148-PN/46-2018
Numer postępowania: LAS-148-PN/46-2018
Termin składania ofert: 29.05.2018, godz. 11:00
Ogłoszenie 2018-05-17
SIWZ 2018-05-17

Dostawy substancji recepturowych, opakowań farmaceutycznych i...

Nazwa postępowania: Dostawy substancji recepturowych, opakowań farmaceutycznych i materiałów do receptury aptecznej Numer referencyjny: LAS-160-PN/47-2018
Numer postępowania: LAS-160-PN/47-2018
Termin składania ofert: 25.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-05-15
SIWZ 2018-05-15

Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w...

Nazwa postępowania: Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
Numer postępowania: TT-133-PN/34-2018
Termin składania ofert: 25.05.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-04-30
SIWZ 2018-04-30
Dokumentacja przetargowa 2018-04-30
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-05-11
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-05-11
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-05-17
MODYFIKACJA 2 2018-05-17

Dostawy portów naczyniowych Numer referencyjny: LAS-140-PN/45-2018

Nazwa postępowania: Dostawy portów naczyniowych Numer referencyjny: LAS-140-PN/45-2018.
Numer postępowania: LAS-140-PN/45-2018
Termin składania ofert: 18.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20

Dostawy wyrobów medycznych do przygotowania i infuzji leków, w tym...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych do przygotowania i infuzji leków, w tym cytostatyków Numer referencyjny: LAS-130-PN/44-2018
Numer postępowania: LAS-130-PN/44-2018
Termin składania ofert: 22.06.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-04-20
SIWZ 2018-04-20
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 79 80