SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego...

Nazwa postępowania: Usługi prowadzenia konserwacji, serwisowania systemu wczesnego wykrywania pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, urządzeń do wykrywania gazu ( TT-40-PN/15-2020)
Numer postępowania: TT-40-PN/15-2020
Termin składania ofert: 07.04.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-27
SIWZ 2020-03-27

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii - Ozymertinib (LAS-82-PN/20-2020)
Numer postępowania: LAS-82-PN/20-2020
Termin składania ofert: 07.04.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-27
SIWZ 2020-03-27

Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek (DZPZ-148-PN/16-2020 )

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek (DZPZ-148-PN/16-2020 )
Numer postępowania: DZPZ-148-PN/16-2020
Termin składania ofert: 06.04.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-20
SIWZ 2020-03-20

Dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Histopatologii i Zakładu...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Histopatologii i Zakładu Anatomopatomorfologii (LAS-7-PN/13-2020)
Numer postępowania: LAS-7-PN/13-2020
Termin składania ofert: 02.04.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-20
SIWZ 2020-03-20

Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem i uruchomieniem...

Nazwa postępowania: Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej w Pawilonie Łóżkowym nr 5, poziom P8 – SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku (TT-125-PN/19-2020)
Numer postępowania: TT-125-PN/19-2020
Termin składania ofert: 06.04.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-17
SIWZ 2020-03-17
Wyjaśnienie 1 2020-03-27
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 108 109