SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Usługi eksploatacji, konserwacji, serwisu i obsługi urządzeń...

Nazwa postępowania: Usługi eksploatacji, konserwacji, serwisu i obsługi urządzeń technicznych kotłowni gazowo - olejowej wraz z agregatem kogeneracyjnym na okres 1 roku - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, nr TT-254-PN/34-2020.
Numer postępowania: TT-254-PN/34-2020.
Termin składania ofert: 05.08.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-07-17
SIWZ 2020-07-17
MODYFIKACJA 1 2020-07-28
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2020-07-28
WYJAŚNIENIE 2
Informacja z otwarcia ofert 2020-08-06
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-08-06

Dostawy kompletów chirurgicznych i wyrobów medycznych (zamówienie...

Nazwa postępowania: Dostawy kompletów chirurgicznych i wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-154-PN/48-2020)
Numer postępowania: LAS-154-PN/48-2020
Termin składania ofert: 16.07.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-07-03
SIWZ 2020-07-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-07-09
Modyfikacja 1 2020-07-09
Wyjaśnienie – Modyfikacja 2 2020-07-13
Informacja z otwarcia ofert 2020-07-17
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-07-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2020-07-24

Dostawy opraw Led, nr DZPZ-390-PN/31-2020

Nazwa postępowania: Dostawy opraw Led, nr DZPZ-390-PN/31-2020
Numer postępowania: DZPZ-390-PN/31-2020
Termin składania ofert: 02.07.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-06-24
SIWZ 2020-06-24
Wyjaśnienie 1 2020-06-29
Informacja z otwarcia ofert 2020-07-02
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-07-02
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-07-20
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-07-20

Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek (zamówienie nr...

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek (zamówienie nr DZPZ-440-PN/39-2020)
Numer postępowania: DZPZ-440-PN/39-2020
Termin składania ofert: 26.06.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-06-18
SIWZ 2020-06-18
Informacja z otwarcia ofert 2020-06-26
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-06-26
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PAK... 2020-07-17

Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji w dobudówkach D1 i...

Nazwa postępowania: Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji w dobudówkach D1 i E, Pawilonu Diagnostyczno - Zabiegowego Nr 3 – SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku - w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – ETAP II. nr TT-265-PN/37-2020.
Numer postępowania: TT-265-PN/37-2020.
Termin składania ofert: 03.07.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-06-16
SIWZ 2020-06-16
Modyfikacja 1 2020-06-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-06-26
Modyfikacja 2 2020-06-26
Modyfikacja 3 2020-06-29
Informacja z otwarcia ofert 2020-07-07
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-07-07
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-07-21
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zał.1 i zał.2 2020-07-21
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 111 112