SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy leków przeciwbakteryjnych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy leków przeciwbakteryjnych Numer referencyjny: LAS-555-PN/119-2017
Numer postępowania: LAS-555-PN/119-2017
Termin składania ofert: 20.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-12
SIWZ 2018-01-12

Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów...

Nazwa postępowania: Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych Numer referencyjny: DZPZ-1047-PN/123-2017
Numer postępowania: DZPZ-1047-PN/123-2017
Termin składania ofert: 22.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-12
SIWZ 2018-01-12

Nadzór inwestorski nad projektem – Modernizacja źródeł ciepła i...

Nazwa postępowania: Nadzór inwestorski nad projektem – Modernizacja źródeł ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
Numer postępowania: TT-624-PN/122-2017
Termin składania ofert: 15.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2018-01-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2018-01-03
SIWZ 2018-01-03
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-01-09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2018-01-10
Modyfikacja 2 2018-01-10
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-15
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2018-01-15

Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w...

Nazwa postępowania: Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku Numer referencyjny: TT-606-PN/121-2017
Numer postępowania: TT-606-PN/121-2017
Termin składania ofert: 15.01.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-29
SIWZ 2017-12-29
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2018-01-11
Informacja z otwarcia ofert 2018-01-15
Oświadczenie ogrupie kapitałowej 2018-01-15

Dostawy preparatów farmaceutycznych Numer referencyjny:...

Nazwa postępowania: Dostawy preparatów farmaceutycznych Numer referencyjny: LAS-551-PN/118-2017
Numer postępowania: LAS-551-PN/118-2017
Termin składania ofert: 01.02.2018, godz. 10:00
Ogłoszenie 2017-12-27
SIWZ 2017-12-27
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 69 70