SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Poprawa bezpieczeństwa pożarowego - wymiana 575 sztuk opraw...

Nazwa postępowania: Poprawa bezpieczeństwa pożarowego - wymiana 575 sztuk opraw ewakuacyjnych w SPZOZ WSS Nr3 w Rybniku
Numer postępowania: TT-284-PN/61-2019
Termin składania ofert: 07.06.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-05-23
SIWZ 2019-05-23

Dostawy crizotinibu, nr LAS-171-PN/60-2019

Nazwa postępowania: Dostawy crizotinibu, nr LAS-171-PN/60-2019
Numer postępowania: LAS-171-PN/60-2019
Termin składania ofert: 31.05.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-05-23
SIWZ 2019-05-23

Dostawy sprzętu komputerowego i drukarek, nr DZPZ-418-PN/56-2019.

Nazwa postępowania: Dostawy sprzętu komputerowego i drukarek, nr DZPZ-418-PN/56-2019.
Numer postępowania: DZPZ-418-PN/56-2019
Termin składania ofert: 31.05.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-05-22
SIWZ 2019-05-22

Zakup głowic USG (typ S5-2 oraz L12-3) do aparatu UKG typ HD15...

Nazwa postępowania: Zakup głowic USG (typ S5-2 oraz L12-3) do aparatu UKG typ HD15 produkcji Philips z nr TAM-304-PN/52-2019.
Numer postępowania: TAM-304-PN/52-2019
Termin składania ofert: 23.05.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-05-14
SIWZ 2019-05-14
Informacja z otwarcia ofert 2019-05-24
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-05-24

Dostawy środków dezynfekcyjnych Numer postępowania:...

Nazwa postępowania: Dostawy środków dezynfekcyjnych Numer postępowania: LAS-131-PN/46-2019
Numer postępowania: LAS-131-PN/46-2019
Termin składania ofert: 17.05.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-05-09
SIWZ 2019-05-09
Informacja z otwarcia ofert 2019-05-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-05-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-05-23
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 101 102