SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Dostawy odczynników i wyrobów medycznych do analizatora parametrów...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i wyrobów medycznych do analizatora parametrów krytycznych SOR na okres 2 lat (zamówienie LAS-319-PN/111-2019)
Numer postępowania: LAS-319-PN/111-2019
Termin składania ofert: 13.01.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-12-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-12-24
SIWZ 2019-12-24
WYJAŚNIENIE 2020-01-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-01-07
Wyjasnienie 2 2020-01-07
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowe 2020-01-15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2020-01-15

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (LAS-379-PN/119-2019)
Numer postępowania: LAS-379-PN/119-2019
Termin składania ofert: 27.12.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-12-19
SIWZ 2019-12-19
Info z otwarcia ofert 2019-12-31
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-12-31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2019-12-31

Dostawy środków czystości, worków na odpady, soli do uzdatniania...

Nazwa postępowania: Dostawy środków czystości, worków na odpady, soli do uzdatniania wody i pozostałych akcesoriów, nr DZPZ-898-PN/110-2019.
Numer postępowania: DZPZ-898-PN/110-2019
Termin składania ofert: 19.12.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-12-09
SIWZ 2019-12-09
wyjaśnienie-modyfikacja 1 2019-12-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-12-16
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2019-12-16
Info z otwarcia ofert 2019-12-24
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-12-24
Wynik 2020-01-14

Dostawa systemu do elektroforezy zautomatyzowanej wraz z dzierżawą...

Nazwa postępowania: Dostawa systemu do elektroforezy zautomatyzowanej wraz z dzierżawą analizatora na okres 4 lat LAS-360-PN/116-2019
Numer postępowania: LAS-360-PN/116-2019
Termin składania ofert: 06.12.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-11-27
SIWZ 2019-11-27
Załącznik. nr 1.1 2019-12-03
Załacznik nr 1.1.A 2019-12-03
Specyfikacja techniczna xls 2019-12-03
Specyfikacja techniczna pdf 2019-12-03
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2019-12-03
Formularz cenowy 2019-12-03
Info z otwarcia ofert 2019-12-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-12-09
Wynik 2019-12-30

Wyposażenie/ doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej w...

Nazwa postępowania: Wyposażenie/ doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej w urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback w roku 2019 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Cho
Numer postępowania: TAM-1009-PN/114-2019
Termin składania ofert: 26.11.2019, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-11-18
SIWZ 2019-11-18
MODYFIKACJA 1 2019-11-20
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2019-11-26
Info z otwarcia ofert 2019-11-26
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2019-11-28
  1 3 4 5 6 7 8 9 ... 106 107