SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Kierownik: dr Krzysztof Dąbrowski


 

Numery telefonów

Kierownik: 32 4291500

Sekretariat: 32 4291503

Patologia Ciąży (położne): 32 4292541

Patologia Ciąży (dyżurka lekarska): 32 4292540

Ginekologia (położne): 32 4291410

Ginekologia (dyżurka lekarska): 32 4291422

Trakt Porodowy: 32 4292592

Położnictwo 32 4291433


 

Struktura organizacyjna:

Oddział Ginekologii i Położnictwa znajduje się na IV piętrze Szpitala. Na Oddział składają się cztery Odcinki: Patologia Ciąży, Blok Porodowy z Salą Cięć Cesarskich, Ginekologia oraz Położnictwo. Oddział liczy łącznie 45 łóżek.

Skład zespołu:

Kierownik:

dr Krzysztof Dąbrowski

 

Zastępca Kierownika:

lek. Cezary Szmit – specjalista ginekolog-położnik

 

Położna oddziałowa Pionu ginekologiczno-położniczego

lic. Ewa Kubis – specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 

Położne koordynujące

poł. Halina Pisowicz – położna koordynująca d/s patologii ciąży

poł. Grażyna Słomka – położna koordynująca d/s ginekologii

 

Asystenci:

dr n. med. Maciej Rogoszewski – specjalista ginekolog-położnik

lek. Janusz Skrobarczyk – specjalista ginekolog-położnik, specjalista ginekologii onkologicznej

lek. Szymon Chlubek – specjalista ginekolog-położnik

lek. Jakub Grudzień – specjalista ginekolog-położnik

lek. Anna Krzak-Bieńkowska – specjalista ginekolog-położnik

lek. Zygmunt Mackiewicz – specjalista ginekolog-położnik

lek. Ireneusz Grochowicz – specjalista ginekolog-położnik

lek. Maciej Białek – specjalista ginekolog-położnik

lek. Krzysztof Kopiec – specjalista ginekolog-położnik

lek. Grzegorz Wałek – w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

lek. Andrzej Łoś – w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

 

Sekretarki medyczne:

Bogusława Smołka

Agnieszka Zielonka


 

Działalność lecznicza Oddziału:

 

Oddział Ginekologii i Położnictwa zapewnia pełny zakres świadczeń w zakresie ciąży i porodu fizjologicznego, możliwość bezpłatnego odbywania porodów rodzinnych oraz prowadzenie porodu z zastosowaniem bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego. W każdej chwili dostępna jest również Sala Cięć Cesarskich znajdująca się w obrębie Traktu Porodowego.

Oddział zapewnia również pełny zakres świadczeń w zakresie ginekologii zachowawczej i operacyjnej, a także ginekologicznej onkologicznej z zastosowaniem chirurgii klasycznej, laparoskopii i histeroskopii. Na Bloku Operacyjnym ginekologii wykonywane są operacje naprawcze w przypadkach zaburzeń statyki narządu płciowego, nietrzymania moczu, także operacje podwieszające z zastosowaniem taśm. Wykonywane są również operacje laparoskopowe w podejrzeniu ciąży pozamacicznej, endometriozy, zespołu policystycznych jajników, a także operacje laparoskopowe obejmujące usunięcie niezłośliwych guzów jajnika, mięśniaków macicy. Operacje histeroskopowe usunięcia polipów, wycięcia przegrody macicy. W przypadkach nowotworów żeńskiego narządu płciowego wykonywane są zabiegi radykalnego usunięcia narządu płciowego z usunięciem węzłów chłonnych biodrowych, zasłonowych i okołoaortalnych oraz zaawansowane wielonarządowe operacje cytoredukcyjne w nowotworach jajnika. Operacje torbieli lub guzów jajników wykonywane są z zastosowaniem śródoperacyjnego badania histopatologicznego.


Do zadań Oddziału Ginekologii i Położnictwa należy:

 

 • udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych i wykonywanie zabiegów operacyjnych w ramach specjalności położnictwa i ginekologii, z uwzględnieniem pakietu onkologicznego,

 • prowadzenie porodu fizjologicznego, drogami natury, w tym rodzinnego, z zastosowaniem znieczulenia,

 • wykonywanie elektywnych cięć cesarskich u ciężarnych ze wskazaniami pozapołożniczymi,

 • leczenie schorzeń narządu rodnego kobiety w zakresie chorób nowotworowych według najnowszych procedur i technik,

 • leczenie zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej oraz operacje w przypadku nietrzymania moczu - według najnowszych procedur i technik,

 • współpraca z ośrodkami onkologicznymi w ramach leczenia pooperacyjnego

 • prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie położnictwa i ginekologii

 • współpraca z oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych,

 • wykonywanie procedur tzw. hospitalizacji jednego dnia (diagnostyczne wyłyżeczkowanie macicy, pobieranie materiału celem diagnostyki histologicznej z podejrzanych onkologicznie zmian, kolposkopia, histeroskopia);

 • diagnostyka ultrasonograficzna narządów płciowych kobiet z możliwością poszerzenia o diagnostykę radiologiczną (badanie TK, MR);

 • diagnostyka i leczenia niepłodności kobiecej (laparoskopie diagnostyczne i terapeutyczne, histeroskopie);

Trakt Porodowy

Trakt Porodowy składa się z dwóch stanowisk podzielonych na boksy oraz 3 sale jednoosobowe, dostępne dla wszystkich bez opłat. Do dyspozycji rodzących są worki sako, materace i prysznic. Dodatkowo w salach jednoosobowych rodzące mogą korzystać z piłek. Sale porodowe dostosowane są do potrzeb pacjentek rodzących i wyposażone w odpowiednią aparaturę zapewniającą bezpieczeństwo oraz sprzęt ułatwiający poród. Sale porodowe wyposażone w łóżka porodowe, umożliwiają rodzącej wybranie optymalnej i wygodnej pozycji w czasie I i II okresu porodu. Posiadamy niefarmakologiczne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego, środki farmakologiczne rozkurczowe i przeciwbólowe. Istnieje możliwość zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego, bezpłatnie, na życzenie pacjentki - przy braku przeciwwskazań medycznych (zarówno położniczych jak i anestezjologicznych).

Zachęcamy pacjentki do tworzenia Planu Porodu, ułatwia on współpracę i pozwala odpowiednio dostosować opiekę okołoporodową tak, aby poród przebiegał w przyjaznej i pełnej zrozumienia atmosferze.

Pacjentce podczas porodu może towarzyszyć dowolna, wskazana przez Nią osoba.

W przypadku konieczności wykonania cięcia cesarskiego, przez całą dobę dostępna jest sala do cięć cesarskich.

Zapewniamy również całodobowy dostęp do lekarzy specjalistów w zakresie neonatologii. Nasz Oddział propaguje oraz wspiera pacjentki karmiące piersią. Doświadczony i profesjonalny personel medyczny, dostosowuje opiekę okołoporodową do potrzeb pacjentki i jej rodziny przy zachowaniu godności, prywatności i intymności zgodnie z Kartą Praw Pacjenta.

W obrębie Naszego Szpitala działa również Profesjonalna Szkoła Rodzenia "Pępek świata" – zapraszamy na zajęcia wszystkie ciężarne już od 25 tygodnia ciąży. Zapisy pod numerem telefonu 530-681-029 czynnym od pn-pt w godz. 9:00 - 15:00. Szkoła rodzenia prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone w Szkole są bezpłatne.

Oddział Położniczy

W oddziale połozniczym matka wraz z noworodkiem przebywają stale razem podczas pobytu w szpitalu w tzw. systemie rooming-in, w dwuosobowych pokojach.

Kazdy pokój, w którym przebywa matka z dzieckiem po porodzie ma osobny dostęp do węzła sanitarnego.

Matka z dzieckiem po porodzie w oddziale połozniczy ma zapewnioną mozliwość odwiedzin w przystosowanym do tego celu pokoju odwiedzin jak również na salach chorych.