SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 r..pdf | 75,3 KB

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 r...pdf | 75,3 KB

AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA nr 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 r. .pdf | 76,6 KB

AKTUALIZACJA nr 2 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA nr 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.pdf | 77,6 KB

AKTUALIZACJA nr 3 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

AKTUALIZACJA nr 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.pdf | 77,9 KB

AKTUALIZACJA nr 4 PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych