SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

pozostałe

Udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 30 mln zł na okres 120...

Nazwa postępowania: Udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 30 mln zł na okres 120 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilno - prawnych i refinansowanie zawartych kredytów i pożyczek DG–85–NS/585–2018
Numer postępowania: DG–85–NS/585–2018)
Termin składania ofert: 26.10.2018, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2018-09-26
Załącznik - cześć 1 2018-09-26
Załącznik - cześć 2 2018-09-26
Załącznik - cześć 3 2018-09-26
Załącznik - cześć 4 2018-09-26
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2018-10-19
Wyjaśnienie - modyfikacja 2 2018-10-23
Odpowiedzi oraz modyfikacje 2018-10-30

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 1 mln...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu /pożyczki w kwocie 1 mln zł na okres 60 miesięcy na finansowanie zakupów inwestycyjnych
Numer postępowania: DG-93/1-NS/335-2017
Termin składania ofert: 19.06.2017, godz. 10:00
Załączniki - część 1 2017-06-07
Załączniki - część 2 2017-06-07
Załączniki - część 3 2017-06-07
Załączniki - część 4 2017-06-07
Wyjaśnienie 2017-06-13
Wyjaśnienie modyfikacja 2 2017-06-14
Informacja z otwarcia ofert 2017-06-20
Informacja o unieważnieniu postępowania 2017-06-26

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu obrotowego/pożyczki w...

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu obrotowego/pożyczki w kwocie 2,8 mln zł na okres 60 miesięcy na finansowanie zakupu angiografu wraz z wyposażeniem oraz automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury do wymogó
Numer postępowania: DG-83/1-NS/265-2017
Termin składania ofert: 16.05.2017, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2017-05-05
Załączniki - część 1 2017-05-05
Załączniki - część 2 2017-05-05
Załączniki - część 3 2017-05-05
Załączniki - część 4 2017-05-05
Wyjaśnienie modyfikacja 1 2017-05-12
Informacja z otwarcia ofert 2017-05-17
Informacja o udzieleniu zamówienia 2017-06-26

Udzielenie kredytu obrotowego lub pożyczki w kwocie 2,8 mln zł na...

Nazwa postępowania: Udzielenie kredytu obrotowego lub pożyczki w kwocie 2,8 mln zł na okres 31 miesięcy na spłatę kredytu zaciągniętego w IDEA BANK S. A.
Numer postępowania: DG-5/1-NS/8-2017
Termin składania ofert: 03.02.2017, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2017-01-13
Załączniki - część 1 2017-01-13
Załączniki - część 2 2017-01-13
Załączniki - część 3 2017-01-13
Załączniki - część 4 2017-01-13
Załączniki - część 5 2017-01-13
Odpowiedzi na zapytania do NS8 z załącznikami 2017-01-26
Odpowiedzi na zapytania do NS8 c.d. 2017-01-31
Informacja o unieważnieniu postępowania 2017-02-14