SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Regulamin funkcjonowania parkingu

Regulamin funkcjonowania parkingu ogólnodostępnego.pdf | 398,6 KB

Regulamin funkcjonowania parkingu ogólnodostępnego SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

Regulamin funkcjonowania parkingu 30-minutowego.pdf | 157,6 KB

Regulamin funkcjonowania parkingu 30-minutowego SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

Cennik.pdf | 190,1 KB

Cennik opłat za postój na parkingach SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

Regulamin funkcjonowania parkingu administracyjnego.pdf | 436,8 KB

Regulamin funkcjonowania parkingu administracyjnego SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.