SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Grupa Zakupowa eCareMed

Ogłoszenie o dialogu technicznym DT-1/2020 poprzedzającym wszczęcie...

Nazwa postępowania: Ogłoszenie o dialogu technicznym DT-1/2020 poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy dla postępowań realizowanych w zakresie części wspólnej projektów eCareMed.
Numer postępowania: DT-1/2020
Termin składania ofert: 21.07.2020, godz. 23:59
Ogłoszenie 2020-07-14
Załączniki 2020-07-14