SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Kontakt


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: sekretariat@szpital.rybnik.pl

Regon: 272780323 
NIP: 642-25-85-351 
KRS: 0000067701
RZOZ: 000000012877 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Adresy e-mail:

Sekretariat
Dyrektor

sekretariat@szpital.rybnik.pl

Rzecznik Prasowy
 

Numery telefonów:

ADMINISTRACJA

Sekretariat Dyrektora
32 429 1254
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
32 429 2610
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
32 429 1261
Naczelna Pielęgniarka
32 429 1051
Główny Księgowy
32 429 1299
Dział Finansowo-Księgowy
32 429 1255
Dział Płac i Zasiłków
32 429 1266
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
32 429 1259
Dział Zamówień Publicznych
32 429 1287
Dział Organizacyjny
32 429 2613
Dział Zaopatrzenia
32 429 1214
Dział Kosztów i Analiz
32 429 1276
Kancelaria
32 429 1290
Rzecznik Prasowy
530841517

PION TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNY

Dział Administracyjno – Gospodarczy 32 429 1265
Dział Sprzętu i Aparatury Medycznej 32 429 1272
Dział Techniczno - Eksploatacyjny
32 429 1205

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja ogólna poradni
32 429 1369
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna
32 429 1348
Poradnia Onkologiczna
32 429 1360
Poradnia Hematologiczna
32 429 1360
Poradnia Chirurgii Ogólnej
32 429 1456
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
32 429 1187
Poradnia Chirurgii Dziecięcej
32 429 1187
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna dla Dzieci
32 429 1187
Poradnia Dermatologiczna
32 429 1960
Poradnia Hepatologiczna
32 429 1368
Poradnia Otolaryngologiczna
32 429 1187
Poradnia Neonatologiczna
32 429 1187
Poradnia Okulistyczna
32 429 1189
Poradnia Urologiczna
32 429 1960
Poradnia Neurologiczna
32 429 1862
Punkt Szczepień
32 429 1366
Lekarz Zakładowy

Poradnia Kardiologiczna
32 429 1367

32 429 1368
PION MEDYCZNY
Informacja (Izba Przyjęć)
32 429 2678
Szpitalny Oddział Ratunkowy
32 429 2678
Apteka Szpitalna
32 429 1081
Stacja Dializ
32 429 2668
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
32 429 2521
Zakład Diagnostyki Obrazowej - Tomografia komputerowa
32 429 2626
Zakład Diagnostyki Obrazowej - Rezonans Magnetyczny
32 429 2631
Centrum Diagnostyki
32 429 1671
Oddział Intensywnej Terapii
32 429 1095
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

32 429 1133

Oddział Chirurgii Ogólnej
32 429 1477
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
32 429 1333
Oddział Noworodków i Wcześniaków
32 429 1405
Oddział Położniczo-ginekologiczny
32 429 2542
32 429 1410
Oddział Endokrynologii
32 429 1562
Oddział Urologiczny
32 429 1544
Oddział Kardiologiczny 32 429 11 24
32 429 11 44
Oddział Chirurgii Dziecięcej
32 429 1844
Oddział Wewnętrzny I
32 429 1933
Oddział Wewnętrzny II

32 429 1033

Oddział Okulistyki
32 429 1177
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
32 429 1657
Oddział Onkologiczny
32 429 1755
Oddział Dermatologiczny
32 429 1850
Oddział Rehabilitacji
32 429 1966
Transport medyczny
32 429 1693
Zakład Anatomopatologii
32 429 1242