SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

BHP

Minimum ryzyka dla pracownikaNazwa projektu:Minimum ryzyka dla pracownika”.


Celem projektu: Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 412 pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Planowane efekty: Efektami projektu będą:
a) bezpośrednie wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat czynników zdrowotnych ryzyka w miejscu pracy – tj. organizacja szkoleń:
 1. Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii pracy (piel., lekarze, opiekunowie medyczni/sanitariusz med., ratownik med., fizjoterapeuci, salowe).
 2. Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii w miejscu pracy (technicy RTG).
 3. Ergonomia pracy administracyjno – biurowej, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy (prac.adm., w tym rejestr. med., sekr. med.; pracownik gosp./konserwatorzy, tech. farmacji, tech. analityki med., tech. RTG).

b) poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 392 pracowników SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy – m.in.: monitory, podkładki pod mysz z podparciem nadgarstka, fotele ergonomiczne (oparcie z siatki), podnóżki, podnóżki z regulacją wysokości, wózek transportowy do dokumentacji medycznej, wózek do przewożenia chorych, wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej, rolki do przesuwania pacjentów, podnośniki do podnoszenia pacjentów, wózek transportowy do przewozu butli z gazami medycznymi, wózki transportowe na odpady medyczne, wózki paletowe, wózki platformowe, urządzenie do mycia podłóg.

Okres realizacji projektu: od 01-09-2021r. do 31-08-2022 r.
 

Wartość projektu:

491 537,50 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

417 806,87 zł.