SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

termomodernizacja obiektów

Termomodernizacja obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.


 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 10 092 905,28 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 8 523 877,99 PLN.

 

Cel projektu: Wykonanie termomodernizacji budynków Szpitala w zakresie pozwalającym na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów, podniesienia komfortu użytkowników oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Projekt termomodernizacji obejmuje swoim zakresem wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej w Pawilonach 3, 4 i 5 SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. Zabudowana została stolarka okienna oraz ślusarka drzwiowa o parametrach wymaganych przez aktualne przepisy. Projekt obejmuje również przebudowę rozdzielaczy ciepła wraz z armaturą i automatyką towarzyszącą oraz wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicami termostatycznymi na przewodach zasilających i zaworu odcinającego na przewodzie powrotnym. Całość inwestycji w znacznym stopniu poprawi komfort pacjentów jak i personelu szpitala, ułatwi utrzymywanie optymalnej temperatury na terenie modernizowanych obiektów co  wpłynie w dużej mierze na oszczędności w zakresie ogrzewania modernizowanych Pawilonów.

Okres realizacji: od 23.08.2017 r. do 30.06.2023 r.


Planowane efekty:

  • redukcja emisji CO2 o blisko 32% w stosunku do stanu obecnego,

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła,

  • zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystaniem energii cieplnej.

 


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/