SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 130 000 PLN

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 2022.

Nazwa postępowania: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 2022.
Numer postępowania: DG-71/1-NS/343-2021
Termin składania ofert: 05.08.2021, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2021-07-23
Załączniki 2021-07-23
Informacja o udzieleniu zamówienia 2021-10-20

Usługi serwisowe oprogramowania Infomedica

Nazwa postępowania: Usługi serwisowe oprogramowania Infomedica
Numer postępowania: DIS-11-NS/300-2021
Termin składania ofert: 30.06.2021, godz. 12:00
Zapytanie ofertowe 2021-06-28
Załączniki 2021-06-28
Wynik postępowania 2021-07-01

Usługa odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi...

Nazwa postępowania: Usługa odbioru i dalszego postępowania z odpadami komunalnymi (segregowanymi i niesegregowanymi) powstającymi na terenie SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku (zamówienie nr TAG-82-NS/118-2021)
Numer postępowania: TAG-82-NS/118-2021
Termin składania ofert: 08.03.2021, godz. 10:00
Zapytanie ofertowe 2021-03-03
Załączniki 2021-03-03
Informacja z otwarcia ofert. 2021-03-08
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-03-08
1 3