SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy wyrobów...

Nazwa postępowania: Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy wyrobów medycznych dla Stacji Dializ (EZ-762-UR/2/PN/29-2014).
Numer postępowania: EZ-762-UR/2/PN/29-2014
Termin składania ofert: 16.06.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-05-08
SIWZ 2014-05-08
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-06-06
Zawiadomienie o wyborze wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowy r... 2014-07-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawczej w zakresie... 2014-08-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCZEJ W ZAKRESIE... 2015-01-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCZEJ W ZAKRESIE... 2015-06-30
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYKONAWCZEJ W ZAKRESIE... 2016-01-08

Dostawy sprzętu do pobierania krwi (zamówienie: EZ-701-PN/25-2014).

Nazwa postępowania: Dostawy sprzętu do pobierania krwi (zamówienie: EZ-701-PN/25-2014).
Numer postępowania: EZ-701-PN/25-2014
Termin składania ofert: 15.05.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-05-07
SIWZ 2014-05-07
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-05-08
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-05-22

Nadzór autorski i serwis oprogramowania administracyjnego i...

Nazwa postępowania: Nadzór autorski i serwis oprogramowania administracyjnego i medycznego (zamówienie: EIS-7-PN/27-2014).
Numer postępowania: EIS-7-PN/27-2014
Termin składania ofert: 12.05.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-05-02
SIWZ 2014-05-02
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-05-08
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-05-15

Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni...

Nazwa postępowania: Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki (zamówienie: EZ-578-PN/24-2014).
Numer postępowania: EZ-578-PN/24-2014
Termin składania ofert: 15.05.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-04-30
SIWZ 2014-04-30
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-05-12
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-05-23

Dostawy płynów do dializy oraz leków.

Nazwa postępowania: Dostawy płynów do dializy oraz leków.
Numer postępowania: LAS-324-PN/17-2014
Termin składania ofert: 22.05.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-04-16
SIWZ 2014-04-16
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 2014-04-25
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-04-30
Wyjaśnienie - Modyfikacja 2 2014-05-15
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-06-04