SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistycznym...

Nazwa postępowania: Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistycznym zlokalizowanym w Pawilonie Łóżkowym Nr 5 - etap I oraz roboty remontowe związane z naprawą posadzek, schodów wejściowych i pokrycia dachowego w Zakładzie Anatomopatologii i Pawilonie Łóżkowym Nr 5
Numer postępowania: TT-60-PN/33-2014
Termin składania ofert: 24.06.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-05
SIWZ 2014-06-05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-06-25

Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce.

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce.
Numer postępowania: EZ-993-PN/32-2014
Termin składania ofert: 10.07.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-04
SIWZ 2014-06-04
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-07-03
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-07-24

Obsługa serwisową aparatury medycznej (zamówienie:...

Nazwa postępowania: Obsługa serwisową aparatury medycznej (zamówienie: TAM-348-PN/34-2014).
Numer postępowania: TAM-348-PN/34-2014
Termin składania ofert: 09.06.2014, godz. 12:00
Ogłoszenie 2014-05-30
SIWZ 2014-05-30
Wyjaśnienie - Modyfikacja 1 2014-06-05
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-06-17

Roboty malarskie i towarzyszące w Bloku Operacyjnym zlokalizowanym...

Nazwa postępowania: Roboty malarskie i towarzyszące w Bloku Operacyjnym zlokalizowanym w segmencie D, poziom P3 Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 3 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-254-PN/55-2013).
Numer postępowania: TT-254-PN/55-2013
Termin składania ofert: 10.06.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-05-26
SIWZ 2014-05-26
Wyjaśnienie 1 2014-06-05
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-06-17

Dostawy części i wyposażenia do aparatów do hemodializy...

Nazwa postępowania: Dostawy części i wyposażenia do aparatów do hemodializy (zamówienie: TAM-286-PN/31-2014).
Numer postępowania: TAM-286-PN/31-2014
Termin składania ofert: 23.05.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-05-15
SIWZ 2014-05-15
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-06-04