SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Zatrudnimy INSPEKTORA DS. BHP

11.12.2018

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku zatrudni

 

INSPEKTORA DS. BHP

 

Miejsce pracy: Rybnik

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała zadania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. z dnia 18 września 1997r.)

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe i co najmniej roczny staż zawodowy,

 • wykształcenie średnie kierunkowe i co najmniej trzy letni staż zawodowy,

 • zawód technika bezpieczeństwa higieny pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • biegła obsługa komputera,

 • inicjatywa i komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • znajomość innych przepisów prawnych wymaganych na zajmowanym stanowisku.

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów w zakresie ochrony zdrowia,

 • dyspozycyjność.

 

Oferujemy pełną wyzwań pracę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej możliwość wdrażania usprawnień, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i życzliwą atmosferę pracy. Oferta dotyczy współpracy na okres próbny 3 miesięcy z możliwością przedłużenia.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko - Inspektor ds. BHP”,
w terminie do
dnia 20.12.2018 r. w Kancelarii SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku pok. 116 do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Szpitala).


Powrót