SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Przetarg pisemny nieograniczony na najem wolnych powierzchni (pomieszczeń) - nr TAG/155/P/4/2019

25.07.2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44 – 200 Rybnik
www. szpital.rybnik.pl
nr TAG/155/P/4/2019

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem wolnych powierzchni (pomieszczeń)
w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku:

Pomieszczenia nr 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 i 54
zlokalizowane w Pawilonie nr 5 na Poziomie 0 o łącznej powierzchni użytkowej 175,16 m²
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej

Przystepujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium
w kasie SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, przy ul. Energetyków 46 lub na konto:
BGŻ BNP Parias S.A. o/Katowice 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002
zgodnie z zapisami i terminem określonym w Informacjach dla Oferentów.
Materiały ofertowe dostępne od dnia 25.07.2019 r.
na stronie internetowej Szpitala.
 

Powrót