SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

Dane administratora
Administratorem danych osobowych pacjentów jest:
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
tel. 32 429 1251
fax. 32 422 8272
www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe uczestników szkoleń praktycznych w ramach studiów I / II stopnia kształcenia podyplomowego / stażu zawodowego SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przetwarzane są w celu realizacji umowy z instytucją zlecającą przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora art. 6 lit. f RODO. Dane przetwarzane również będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących: sposobu organizacji, realizacji i dokumentowania praktyk i staży, przepisów BHP, SANEPID, ODO i innych branżowych aktów prawnych dotyczących Administratora art. 6 ust 1c RODO.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom zawodowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe uczestników SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji finansowej, tj. nie dłużej, niż 5 lat podatkowych.

Prawa przysługujące pracownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Pracownikom SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 0300
fax. 22 531 0301
Godziny pracy urzędu: 08:00 – 16:00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe pracowników SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 marzec 2024 13:38 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:38 Super User