Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu: 10 092 905,28 PLN.
Wskład Funduszy Europejskich: 8 523 877,99 PLN.

Cel projektu: Wykonanie termomodernizacji budynków Szpitala w zakresie pozwalającym na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów, podniesienia komfortu użytkowników oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Projekt termomodernizacji obejmuje swoim zakresem wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej w Pawilonach 3, 4 i 5 SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku. Zabudowana została stolarka okienna oraz ślusarka drzwiowa o parametrach wymaganych przez aktualne przepisy. Projekt obejmuje również przebudowę rozdzielaczy ciepła wraz z armaturą i automatyką towarzyszącą oraz wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne z głowicami termostatycznymi na przewodach zasilających i zaworu odcinającego na przewodzie powrotnym. Całość inwestycji w znacznym stopniu poprawi komfort pacjentów, jak i personelu szpitala, ułatwi utrzymywanie optymalnej temperatury na terenie modernizowanych obiektów, co wpłynie w dużej mierze na oszczędności w zakresie ogrzewania modernizowanych Pawilonów.

Okres realizacji: od 23.08.2017r. do 30.06.2023r.

Planowane efekty:

  • redukcja emisji CO2 o blisko 32% w stosunku do stanu obecnego,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła,
  • zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystaniem energii cieplnej.

Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 marzec 2024 11:52 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marzec 2024 11:52 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:18 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:31 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:29 Super User