Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Zgodnie z Art. 26 ust. 1 w/w ustawy kopię dokumentacji medycznej / wyciąg / odpis wydaje się:

  1. pacjentowi,
  2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (np. rodzic, opiekun prawny),
  3. osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta.

Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej / wyciąg / odpis, należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie właściwego Oddziału Szpitala / Rejestracji / Poradni / Informacji szpitalnej.

Wniosek należy złożyć na formularzu dostępnym w w/w miejscach.
Za sporządzenie kopii / wyciągu / odpisu pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
(Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. I prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Odbiór dokumentów

Kopia dokumentacji / wyciąg / odpis jest wydawany w możliwie najkrótszym terminie.
Kopia dokumentacji / wyciąg / odpis wydawany jest w kasie głównej Szpitala (budynek Dyrekcji):

  1. pacjentowi,
  2. osobie upoważnionej przez pacjenta,
  3. przdstawicielowi ustawowemu pacjenta.

UWAGA
Do odebrania kopii dokumentacji medycznej / wyciągu / odpisu, konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pdf 134.30 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 luty 2024 09:06 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 20 luty 2024 09:11 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 kwiecień 2024 13:19 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 13:29 Super User