SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU POPRZEZ CENTRALĘ TELEFONICZNĄ, POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ

Dane administratora
Administratorem danych osobowych pacjentów jest:
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
tel. 32 429 1251
fax. 32 422 8272
www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe osób kontaktujących się z SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku (dalej: osoby kontaktujące się) przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie oraz komunikowania się w innych sprawach, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji celu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe osób kontaktujących się mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe osób kontaktujących się przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom kontaktującym się przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Kontrahentom SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 0300
fax. 22 531 0301
Godziny pracy urzędu: 08:00 – 16:00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe kontrahentów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 marzec 2024 08:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 marzec 2024 12:37 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:38 Super User