Nazwa projektu: Minimum ryzyka dla pracownika.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 412 pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Realizacja projektu umożliwi odpowiedznią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Planowane efekty: Efektami projektu będą:

  • bezpośrednie wsparcie dla pracowników w zakresie poszerzania wiedzy na temat czynników zdrowotnych ryzyka w miejscu pracy – tj. organizacja szkoleń:
    • Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii pracy (piel., lekarze, opiekunowie medyczni / sanitariusz med., ratownik med., fizjoterapeuci, salowe),
    • Bezpieczne podnoszenie i transfer osób chorych z zastosowaniem zasad ergonomii w miejscu pracy (technicy RTG),
    • Ergonomia pracy administracyjno-biurowej, profilaktyka zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy (prac. adm., w tym rejestr. med., sekr. med.; pracownik gosp. / konserwatorzy, tech. farmacji, tech. analityki med., tech. RTG).
  • poprawa warunków pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 392 pracowników SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy – m.in.: monitory, podkładki pod mysz z podparciem nadgarstka, fotele ergonomiczne (oparcie z siatki), podnóżki, podnóżki z regulacją wysokości, wózek transportowy do dokumentacji medycznej, wózek do przewożenia chorych, wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej, rolki do przesuwania pacjentów, podnośniki do podnoszenia pacjentów, wózek transportowy do przewozu butli z gazami medycznymi, wózki transportowe na odpady medyczne, wózki paletowe, wózki platformowe, urządzenie do mycia podłóg.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Wartość projektu: 491 537,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 417 806,87 zł

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 marzec 2024 09:03 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 marzec 2024 09:06 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:19 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:31 Super User