Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Cel projektu: Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego funkcjonującego w ramach Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Planowane efekty: Poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wartość projektu: 443 900,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 377 315,00 PLN


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 marzec 2024 10:56 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 marzec 2024 11:53 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:18 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:30 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:28 Super User