SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA
I PLANOWANYCH ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH
ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO UZYSKIWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Uprzejmie informujemy, że Pani / Pana dane osobowe zostały nam powierzone w związku z upoważnieniem Pani / Pana do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych i/lub do uzyskiwania dokumentacji medycznej. Powierzone nam dane obejmują: imię i nazwisko, adres lub telefon. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku zamieszczone są na stronie internetowej www.szpital.rybnik.pl w zakładce "Dane osobowe" oraz wywieszone na tablicach informacyjnych na terenie Szpitala.

Dane administratora
Administratorem danych osobowych pacjentów jest:
SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik
tel. 32 429 1251
fax. 32 422 8272
www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Informacje o odbiorcach danych osobowych
Dane osobowe pracowników mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom zawodowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe osób upoważnionych są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej lub do czasu wycofania upoważnienia przez pacjenta.

Prawa przysługujące osobom upoważnionym w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Osobom upoważnionym przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom upoważnionym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 0300
fax. 22 531 0301
Godziny pracy urzędu: 08:00 – 16:00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe osób upoważnionych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 marzec 2024 09:57 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:32 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:38 Super User