Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Całkowity koszt projektu to 1 710 991,50 zł, wartości jego dofinansowania to 1 332 654,04 zł w ramach środków unijnych.


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 14 marzec 2024 13:24 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:17 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:30 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:27 Super User