Nazwa jednostki organizacyjnej: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941 / zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażaniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu raiologii – diagnostyki obrazowej.

W jednostce występują następujące typy urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

 • aparat RTG typu ramię C – Cios Connect – Decyzja nr 474/2018r. z dnia 10.12.2018r.
 • aparat RTG typu ramię C – Cios Connect – Decyzja nr 449/2018r. z dnia 30.11.2018r.
 • aparat RTG typu ramię C – Cios Alpha – Decyzja nr 180/2022r. z dnia 22.04.2022r.
 • aparat RTG typu ramię C – BV Libra – Decyzja nr NS/HR/432-506/123/126/06 z dnia 20.04.2006r.
 • aparat RTG typu ramię C – Siremobil Compact – Decyzja nr 272/2010r. z dnia16.08.2010r.
 • aparat RTG typu ramię C – Siremobil Compact L – Decyzja nr 49/2010r. z dnia 27.01.2010r.
 • aparat RTG typu ramię C – Siremobil Compact L – Decyzja nr 495/2010r. z dnia 22.12.2010r.
 • aparat do zdj. przyłóżkowych – Basic 100-30 – Decyzja nr 290/2015 z dnia 28.08.2015r.
 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej (TK) – Optima CT 660 – Decyzja nr 115/2015 z dnia 27.03.2015r.
 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej (RTG) – Q-Rad – Decyzja nr 289/2015 z dnia 28.08.2015r.
 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej (RTG) – RadSpeed – Decyzja nr 315/2015 z dnia 28.08.2015r.
 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej (Mammograf) – Sophie Classic S – Decyzja nr 313/2015 z dnia 23.09.2015r.
 • aparat do zdj. radiologii zabiegowe naczyniowej – Artis Zee Floor – Decyzja nr 390/2017 z dnia 30.06.2017r.
 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej(TK) – Somatom Scope Power – Decyzja nr 410/2018 z dnia 09.11.2018r.
 • aparat do zdj. przyłóżkowych – MobilettB – Decyzja nr NS/HR/432-110/97/061/05 z dnia 11.03.2005r.

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

 • Pracowni RTG – Decyzją nr 114/2015 z dnia 27.03.2015r.
 • Pracowni RTG – Decyzją nr 288/2015 z dnia 28.08.2015r.
 • Pracowni RTG – Decyzją nr 314/2015 z dnia 28.08.2015r.
 • Pracowni Radiologii Zabiegowej – Decyzją nr 389/2017 z dnia 30.06.2017r.
 • Pracowni RTG – Decyzją nr 409/2018 z dnia 09.11.2018r.
 • Pracowni Radiologii Zabiegowej – Decyzją nr 179/2022r. z dnia 22.04.2022r.
 • Pracowni Mammografii – Decyzją nr 312/2015 z dnia 23.09.2015r.

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów – na podstawie wyników stwierczono, że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1 mSv / rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv / rok dla pomieszczeń pracwni poza gabinetem.

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022 do 31.12.2022) zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 0,1 mSv.

Załącznik nr 4 do Prawa atomowego (Dz. U. 2021 poz. 1941); dawki graniczne promieniowania jonizującego, dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20 mSv / rok,
 • ogół ludności: 1 mSv / rok

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko,
  • Pracownie RTG i Mammografiii nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20 luty 2024 14:12 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:20 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 13:29 Super User