Rejestracja znajduje się na parterze budynku Poradni Specjalistycznych.

Rejestracja pacjentów odbywa się na zasadzie zgłoszenia:

 • osobistego (wymaganego każdorazowo w przypadku pierwszej wizyty w poradni),
 • telefonicznego (nie dotyczy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Chirurgii Ogólnej),
 • za pośrednictwem osoby trzeciej.

Godziny rejestracji i przyjęć w poradniach specjalistycznych:

 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, tel. 32 429 1348
  Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:35
  Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 07:15 do zarejestrowania 35 pacjentów na jednego z dwóch przyjmujących lekarzy,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci, tel. 32 429 1348, 32 429 1960
  Czynna w poniedziałki i piątki w godz. 12:30 – 14:30, we wtorki w godz. 13:00 – 14:30
  Rejestracja pacjentów w poniedziałki i piątki w godz. 12:00 – 14:30, we wtorki w godz. 13:00 – 14:00,
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, tel. 32 429 1456
  Czynna od poniedziałku do wtorku w godz. 07:30 – 14:30, od środy do piątku w godz. 08:00 – 14:30
  Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 07:15 do zarejestrowania 35 pacjentów,
 • Poradnia Chirurgii Naczyń, tel. 32 429 1456
  Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 14:30
  Rejestracja pacjentów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13:00 – 14:00,
 • Poradnia Gastroenterologiczna, tel. 32 429 1187
  Czynna w poniedziałki i piątki w godz. 08:00 – 12:00
  Rejestracja pacjentów w poniedziałki i piątki w godz. 08:00 – 12:00,
 • Poradnia Laryngologiczna, tel. 32 429 1187
  Czynna we wtorki i czwartki w godz. 12:00 – 14:30
  Rejestracja pacjentów we wtorki i czwartki w godz. od 10:00,
 • Poradnia Hepatologiczna, tel. 32 429 1456
  Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00
  Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 14:30 – 17:00,
 • Poradnia Onkologiczna, tel. 32 429 1360
  Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00
  Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 12:00,
 • Poradnia Okulistyczna, tel. 32 429 1189
  Czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 09:00 – 13:00 oraz w środy w godz. 12:00 – 15:35
  Rejestracja pacjentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 07:30 – 10:00 oraz w środy w godz. 10:30 – 13:00
  Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do poradni specjalistycznych:

 1. Skierowanie od lekarza (nie jest wymagane do Poradni Onkologicznej oraz od pacjentów w stanach nagłych),
 2. Aktualna karta ubezpieczenia zdrowotnego – dyskietka (dotyczy osób należących do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia),
 3. Dowód ubezpieczenia – dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych jest:
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką,
  • legitymacja rencisty, emeryta lub aktualny odcinek emerytury lub renty,
  • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy,
  • legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL,
 5. NIP własny (osoby pracujące),
 6. NIP zakładu pracy (osoby pracujące).

W przypadku braku dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne oraz w razie braku skierowania, kiedy jest ono wymagane, koszty udzielonego świadczenia zdrowotnego pookrywa pacjent we własnym zakresie.

W przypadku stanu nagłego dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać przedstawione w innym czasie, nie później, niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 16 luty 2024 14:58 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 08:57 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 09:04 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 09:05 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 09:05 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 09:06 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 09:06 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 09:08 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 09:09 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 09:09 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 13:19 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 kwiecień 2024 12:17 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 10:56 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 13:06 Super User