SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku


Rejestracja

Regulamin

 

§1
 

Postanowienia ogólne

Właścicielem systemu rezerwacji wizyt on-line i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik
Celem systemu jest ułatwienie pacjentom dostępu do Poradni Specjalistycznych.
Poprzez system można zapisać się na planowe wizyty w Poradni Specjalistycznej lub odwołać umówione wcześniej wizyty.
Zarejestrowanie się do systemu rezerwacji wizyt on-line jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Podanie danych: adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego ma charakter dobrowolny, ale jeden z tych sposobów kontaktu jest niezbędny do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line.
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.


§2


Dostęp do systemu rezerwacji wizyt on-line

Dzieci są zobowiązane do przybycia na wizytę z rodzicami lub z opiekunem prawnym.
Niezbędnymi danymi wykorzystywanymi w procesie logowania do systemu są: login i hasło ustalone przy pierwszym logowaniu.
Po ustaleniu powyższych konieczna jest osobista wizyta w rejestracji Poradni Specjalistycznej z dowodem osobistym celem potwierdzenia tożsamości i ubezpieczenia.

§3
 

Ograniczenia i blokada dostępu do systemu rezerwacji wizyt on-line

Zapisanie się na wizytę nie jest możliwe, jeśli pacjent nie poda swojego adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego.
Jeśli pacjent nie pojawił się na dwóch rezerwowanych internetowo wizytach i wcześniej ich nie odwołał, dostęp do systemu jest automatycznie blokowany.
Za regulaminowe uznaje się odwołanie wizyty on-line lub telefonicznie, jeśli do terminu jej rozpoczęcia pozostało przynajmniej 24 godziny.
O odblokowaniu dostępu do systemu rezerwacji wizyt on-line decyduje Kierownik Poradni.

§4


Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji i przypomnienie o wizycie

Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest wyświetlenie potwierdzenia przyjęcia wizyty. W momencie potwierdzenia kryteriów wizyty dokonuje się jej wpisu na grafik przyjęć Poradni Specjalistycznej w SPZOZ WSS nr 3.
 

§5


Reklamacje i uwagi

Reklamację dotyczącą systemu rezerwacji wizyt on-line przyjmuje rejestracja Poradni.
Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu rezerwacji wizyt on-line zbierane są pod adresem e-mail: e-portal@szpital.rybnik.pl

Klikając "akceptuję" oświadczasz, że zapoznałeś(aś) się z regulaminem i akceptujesz jego warunki