SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia z wolnej ręki

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach szpitala oraz...

Nazwa postępowania: Usługa kompleksowego utrzymania czystości w obiektach szpitala oraz usługę współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem wraz z usługą transportu wewnętrznego i obsługą Stacji Łóżek – umowa krótkoterminowa.(zamówienie: TAG-541-WR/1
Numer postępowania: TAG-541-WR/1-2015
Termin składania ofert:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2016-01-05

Dystrybucja energii elektrycznej dla SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku od...

Nazwa postępowania: Dystrybucja energii elektrycznej dla SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku od 1.1.2015
Numer postępowania: TGEM-132-WR/5-2014
Termin składania ofert:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2015-02-17

Naprawa angiografu Axiom Artis FA z wymianą lampy rtg (zamówienie...

Nazwa postępowania: Naprawa angiografu Axiom Artis FA z wymianą lampy rtg (zamówienie TAM-577-WR/3-2014).
Numer postępowania: TAM-577-WR/3-2014
Termin składania ofert:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi 2014-09-11

Usługi ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wraz z...

Nazwa postępowania: Usługi ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wraz z obsługą parkingów (zamówienie EAG-158-WR/2-2014)
Numer postępowania: EAG-158-WR/2-2014
Termin składania ofert:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Obsługa serwisowa urządzeń do diagnostyki obrazowej produkcji...

Nazwa postępowania: Obsługa serwisowa urządzeń do diagnostyki obrazowej produkcji Siemens wraz z wyposażeniem (zamówienie TAM-129-WR/1-2014)
Numer postępowania: TAM-129-WR/1-2014
Termin składania ofert:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia