SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w...

Nazwa postępowania: Wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w Pawilonie Nr 3,4,5 – SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, nr TT-416-PN/71-2020.
Numer postępowania: TT-416-PN/71-2020.
Termin składania ofert: 27.08.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-08-11
SIWZ 2020-08-11
Wyjaśnienie 1 2020-08-24
Informacja z otwarcia ofert 2020-08-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-08-27
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2020-09-04

Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji,...

Nazwa postępowania: Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji, łącznie z podejściami dopływowymi i odpływowymi, armaturą i przyborami sanitarnymi oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w łazienkach dla niepełnosprawnych od poziomu P-1 do P11, na odcinka
Numer postępowania: TT-404-PN/69-2020.
Termin składania ofert: 26.08.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-08-11
SIWZ 2020-08-11
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2020-08-27

Usługi eksploatacji, konserwacji, serwisu i obsługi urządzeń...

Nazwa postępowania: Usługi eksploatacji, konserwacji, serwisu i obsługi urządzeń technicznych kotłowni gazowo - olejowej wraz z agregatem kogeneracyjnym na okres 1 roku - SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, nr TT-254-PN/34-2020.
Numer postępowania: TT-254-PN/34-2020.
Termin składania ofert: 05.08.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-07-17
SIWZ 2020-07-17
MODYFIKACJA 1 2020-07-28
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2020-07-28
WYJAŚNIENIE 2
Informacja z otwarcia ofert 2020-08-06
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-08-06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2020-08-10

Dostawy kompletów chirurgicznych i wyrobów medycznych (zamówienie...

Nazwa postępowania: Dostawy kompletów chirurgicznych i wyrobów medycznych (zamówienie nr LAS-154-PN/48-2020)
Numer postępowania: LAS-154-PN/48-2020
Termin składania ofert: 16.07.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-07-03
SIWZ 2020-07-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-07-09
Modyfikacja 1 2020-07-09
Wyjaśnienie – Modyfikacja 2 2020-07-13
Informacja z otwarcia ofert 2020-07-17
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-07-17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2020-07-24

Dostawy opraw Led, nr DZPZ-390-PN/31-2020

Nazwa postępowania: Dostawy opraw Led, nr DZPZ-390-PN/31-2020
Numer postępowania: DZPZ-390-PN/31-2020
Termin składania ofert: 02.07.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-06-24
SIWZ 2020-06-24
Wyjaśnienie 1 2020-06-29
Informacja z otwarcia ofert 2020-07-02
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-07-02
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-07-20
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-07-20
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.