SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Kompleksowa roczna pełna obsługa serwisowa tomografu komputerowego...

Nazwa postępowania: Kompleksowa roczna pełna obsługa serwisowa tomografu komputerowego Optima CT 660 prod. GE Healthcare wraz z 3-ma stacjami lekarskimi AW Volume Share prod. GE Medical Systems, wraz z wyposażeniem (nr: TAM-855-PN/79-2020)
Numer postępowania: TAM-855-PN/79-2020
Termin składania ofert: 16.10.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-10-05
SIWZ 2020-10-05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-10-12
Modyfikacja 1 2020-10-12
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 2020-10-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-10-19
Informacja z otwarcia ofert 2020-10-19
Wynik 2020-10-29

Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej...

Nazwa postępowania: Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej (zamówienie nr TAM-867-PN/86-2020)
Numer postępowania: TAM-867-PN/86-2020
Termin składania ofert: 12.10.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-10-02
SIWZ 2020-10-02
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2020-10-08
Informacja z otwarcia ofert 2020-10-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-10-13
Wynik 2020-10-21

Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji,...

Nazwa postępowania: Wymiana pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji, łącznie z podejściami dopływowymi i odpływowymi, armaturą i przyborami sanitarnymi oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi w łazienkach ogólnodostępnych od poziomu P-1 do P2, pion nr 59 i 60
Numer postępowania: TT-465-PN/84-2020
Termin składania ofert: 12.10.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-09-25
SIWZ 2020-09-25
Informacja z otwarcia ofert 2020-10-12
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-10-12
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-10-16
Załącznik 1 i 2 2020-10-16

Wymiana rozszczelnionej i uszkodzonej kanalizacji deszczowej i...

Nazwa postępowania: Wymiana rozszczelnionej i uszkodzonej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Pawilonach Łóżkowych Nr 5 i 7 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku (TT-466-PN/85-2020)
Numer postępowania: TT-466-PN/85-2020
Termin składania ofert: 13.10.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-09-25
SIWZ 2020-09-25
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-10-16
Załącznik 1 i 2 2020-10-16

Dostawy paliwa oraz środka przeznaczonego do redukcji ilości...

Nazwa postępowania: Dostawy paliwa oraz środka przeznaczonego do redukcji ilości szkodliwych substancji zawartych w spalinach, nr DZPZ-638-PN/68-2020.
Numer postępowania: DZPZ-638-PN/68-2020.
Termin składania ofert: 30.09.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-09-18
SIWZ 2020-09-18
Modyfikacja 1 2020-09-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-09-24
Wyliczenie średniej tygodniowej ceny netto 2020-09-24
Modyfikacja 2 2020-09-25
Formularz cenowy PDF 2020-09-25
Formularz cenowy XLS 2020-09-25
Informacja z otwarcia ofert 2020-10-01
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-10-01
Wynik 2020-10-27
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.