SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii - Nivolumab (zamówienie: LAS-321-PN/92-2020)
Numer postępowania: LAS-321-PN/92-2020
Termin składania ofert: 03.12.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-11-23
SIWZ 2020-11-23
Wyjaśnienie 1 2020-11-30
Informacja z otwarcia ofert 2020-12-03
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-12-03
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-12-08

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii – Trabectedinum Numer postępowania: LAS-401-PN/108-2020
Numer postępowania: LAS-401-PN/108-2020
Termin składania ofert: 27.11.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-11-18
SIWZ 2020-11-18
Wyjaśnienie 1 2020-11-24
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-11-27
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-12-10

Dostawy testów antygenowych SARS CoV-2, nr LAS-403-PN/109-2020.

Nazwa postępowania: Dostawy testów antygenowych SARS CoV-2, nr LAS-403-PN/109-2020.
Numer postępowania: LAS-403-PN/109-2020.
Termin składania ofert: 26.11.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-11-18
SIWZ 2020-11-18
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2020-11-23
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-11-27
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-12-10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2021-01-08

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii - Romiplostim Numer referencyjny: LAS-309-PN/89-2020
Numer postępowania: LAS-309-PN/89-2020
Termin składania ofert: 26.11.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-11-17
SIWZ 2020-11-17
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-11-27
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-12-08

Dostawy odczynników i wyrobów medycznych do analizatora parametrów ...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i wyrobów medycznych do analizatora parametrów krytycznych w SOR (zamówienie nr LAS-210-PN/52-2020)
Numer postępowania: LAS-210-PN/52-2020
Termin składania ofert: 26.11.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-11-16
SIWZ 2020-11-16
BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-11-24
Wyjaśnienie-modyfikacja 1 2020-11-24
Informacja z otwarcia ofert 2020-11-27
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-11-27
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-12-10
1 2 4 6 7 8 9 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.