SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu szpitalnego

Nazwa postępowania: Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu szpitalnego
Numer postępowania: DZPZ-1027-PN/121-2020
Termin składania ofert: 19.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-31
SIWZ 2020-12-31
Wyjaśnienie-modyfikacja 1 2021-01-13
Informacja z otwarcia ofert 2021-01-21
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 2021-01-21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2021-03-04

Dostawy ureterorenoskopów giętkich

Nazwa postępowania: Dostawy ureterorenoskopów giętkich
Numer postępowania: LAS-199-PN/49-2020
Termin składania ofert: 08.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-30
SIWZ 2020-12-30
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2021-01-05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2021-01-12

Zakup 5 szt. komór do transportu pacjentów chorych zakaźnie

Nazwa postępowania: Zakup 5 szt. komór do transportu pacjentów chorych zakaźnie
Numer postępowania: TAM-1363-PN/124-2020
Termin składania ofert: 11.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-30
SIWZ 2020-12-30
Wyj-mod 1 2021-01-05
Informacja z otwarcia ofert 2021-01-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2021-01-13
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2021-02-05

Dostawy wyrobów z włóknin medycznych – kompletów chirurgicznych

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów z włóknin medycznych – kompletów chirurgicznych
Numer postępowania: LAS-417-PN/112-2020
Termin składania ofert: 12.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-30
SIWZ 2020-12-30
wyjaśnienie - modyfikacja 1 2021-01-07
Informacja z otwarcia ofert 2021-01-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2021-01-13
WYNIK 2021-03-24

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii – Enzalutamidum
Numer postępowania: LAS-434-PN/117-2020
Termin składania ofert: 13.01.2021, godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2020-12-30
SIWZ 2020-12-30
Informacja z otwarcia ofert 2021-01-13
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2021-01-13
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2021-01-28
  1 2 4 5 6 7 8 9 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.