SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Zakup włókien laserowych (TAM-1141-PN/121-2019)

Nazwa postępowania: Zakup włókien laserowych (TAM-1141-PN/121-2019)
Numer postępowania: TAM-1141-PN/121-2019
Termin składania ofert: 21.02.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-02-10
siwz 2020-02-10
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 2020-02-24

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i...

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii (LAS-30-PN/11-2020)
Numer postępowania: LAS-30-PN/11-2020
Termin składania ofert: 19.02.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-02-07
SIWZ 2020-02-07
WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 2020-02-14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2020-02-21
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-02-21
Wynik 2020-03-12

Świadczenie usług przez sanitariuszy noszowych oraz kierowców...

Nazwa postępowania: Świadczenie usług przez sanitariuszy noszowych oraz kierowców samochodu uprzywilejowanego (zamówienie nr DK-3201-PN/ 104-2019)
Numer postępowania: DK-3201-PN/ 104-2019
Termin składania ofert: 14.02.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-02-04
SIWZ 2020-02-04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PAK... 2020-02-20

Dostawy produktów leczniczych (LAS-32/33-PN/10-2020)

Nazwa postępowania: Dostawy produktów leczniczych (LAS-32/33-PN/10-2020)
Numer postępowania: LAS-32/33-PN/10-2020
Termin składania ofert: 07.02.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-01-30
SIWZ 2020-01-30
Wyjaśnienie 1 2020-02-04
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2020-02-10
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-02-10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2020-02-11

Dostawy odczynników i wyrobów medycznych do analizatora parametrów...

Nazwa postępowania: Dostawy odczynników i wyrobów medycznych do analizatora parametrów krytycznych SOR na okres 2 lat (zamówienie LAS-319-PN/111-2019)
Numer postępowania: LAS-319-PN/111-2019
Termin składania ofert: 13.01.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2019-12-24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-12-24
SIWZ 2019-12-24
WYJAŚNIENIE 2020-01-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-01-07
Wyjasnienie 2 2020-01-07
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowe 2020-01-15
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2020-01-15
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-01-24
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej załącznik 1 i załącznik 2 2020-01-24
1 2 ... 9 10 11 13 15 16 17 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.