SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek (DZPZ-148-PN/16-2020 )

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek (DZPZ-148-PN/16-2020 )
Numer postępowania: DZPZ-148-PN/16-2020
Termin składania ofert: 06.04.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-20
SIWZ 2020-03-20
Wyjaśnienie 1 2020-03-31
Informacja z otwarcia ofert 2020-04-07
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitał... 2020-04-07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH W ZAKRESIE POSZCZEGÓLN... 2020-04-10
Zestawienie informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie po... 2020-04-10
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 2020-04-10

Dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Histopatologii i Zakładu...

Nazwa postępowania: Dostawy wyrobów medycznych dla Pracowni Histopatologii i Zakładu Anatomopatomorfologii (LAS-7-PN/13-2020)
Numer postępowania: LAS-7-PN/13-2020
Termin składania ofert: 07.04.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-20
SIWZ 2020-03-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-03-31
Modyfikacja 1 2020-03-31
WYJASNIENIE - MODYFIKACJA 2 2020-04-01
Informacja z otwarcia ofert 2020-04-08
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-04-08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘP... 2020-04-17

Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem i uruchomieniem...

Nazwa postępowania: Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej w Pawilonie Łóżkowym nr 5, poziom P8 – SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku (TT-125-PN/19-2020)
Numer postępowania: TT-125-PN/19-2020
Termin składania ofert: 06.04.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-17
SIWZ 2020-03-17
Wyjaśnienie 1 2020-03-27
WYJASNIENIE - MODYFIKACJA 2 2020-04-01
Informacja z otwarcia ofert 2020-04-06
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitał... 2020-04-06
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2020-04-23

Zakup włókien laserowych (zamówienie TAM-215-PN/17-2020)

Nazwa postępowania: Zakup włókien laserowych (zamówienie TAM-215-PN/17-2020)
Numer postępowania: TAM-215-PN/17-2020
Termin składania ofert: 20.03.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-03-12
SIWZ 2020-03-12
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2020-03-26
Informacja o uniewżnieniu 2020-03-26

Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem pracowni do badań i...

Nazwa postępowania: Roboty ogólnobudowlane związane z wykonaniem pracowni do badań i zabiegów ablacji i krioablacji w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Nr 3, seg. C, poz. P2- SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (TT-30-PN/12-2020)
Numer postępowania: TT-30-PN/12-2020
Termin składania ofert: 12.03.2020, godz. 10:00
Ogłoszenie 2020-02-26
SIWZ 2020-02-26
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2020-02-26
modyfikacja 1 2020-02-26
Wyjaśnienie 2 2020-03-09
Oświadczenie o grupie kapitałowej 2020-03-13
Informacja z otwarcia ofert 2020-03-13
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2020-03-20
Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do informacji o wyborze najkorzystniejsz... 2020-03-20
1 2 ... 8 9 10 12 14 15 16 ... 119 120
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.