SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi nieograniczone

Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji...

Nazwa postępowania: Modernizacja sieci zewnętrznych (magistralnych): cwu, cyrkulacji wody zimnej i hydrantowej - etap IV (zamówienie: TT-80-PN/45-2014).
Numer postępowania: TT-80-PN/45-2014
Termin składania ofert: 10.07.2014, godz. 12:00
Ogłoszenie 2014-06-25
SIWZ 2014-06-25
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-07-11

Poprawa warunków komunikacyjnych i użytkowych dla osób...

Nazwa postępowania: Poprawa warunków komunikacyjnych i użytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób z dysfunkcjami narządu ruchu poprzez przebudowę i modernizację pomieszczeń w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Nr 3, Pawilonie Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacji Nr
Numer postępowania: TT-78-PN/42-2014
Termin składania ofert: 10.07.2014, godz. 11:00
Ogłoszenie 2014-06-25
SIWZ 2014-06-25
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-07-10

Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistycznym - etap I...

Nazwa postępowania: Roboty malarskie i towarzyszące na Oddziale Okulistycznym - etap I oraz roboty remontowe związane z naprawą posadzek w Pawilonie Łóżkowym Nr 5 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie: TT-89-PN/49-2014).
Numer postępowania: TT-89-PN/49-2014
Termin składania ofert: 10.07.2014, godz. 09:00
Ogłoszenie 2014-06-25
SIWZ 2014-06-25
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 2014-07-10

Dostawy produktów farmaceutycznych.

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych.
Numer postępowania: LAS-451-PN/38-2014
Termin składania ofert: 29.07.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-21
SIWZ 2014-06-21
Wyjaśnienie - modyfikacja 1 2014-07-16
Wyjaśnienie 2 2014-07-22
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-08-14

Dostawy produktów farmaceutycznych w tym głównie płynów infuzyjnych

Nazwa postępowania: Dostawy produktów farmaceutycznych w tym głównie płynów infuzyjnych
Numer postępowania: LAS-317-PN/16-2014
Termin składania ofert: 24.07.2014, godz. 10:00
Ogłoszenie 2014-06-18
SIWZ 2014-06-18
WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 2014-07-18
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych 2014-08-04
UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.