SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Wentylacja 2

Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji

Inwestycja finansowana z Urzędu Marszałkowskiego

Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji w dobudówce 3C1 Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Nr 3 – SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Etap II

Termin realizacji od 30.06.2021 r. do 26.11.2021 r.