SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Wentylacja 1

Modernizacja układów wentyalcji

Inwestycja finansowane z Urzędu Marszałkowskiego


Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji w dobudówce D1 i E Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Nr 3 – SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Etap II

Termin realizacji od 28.07.2020 r. do
22.12.2020r.