SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

termomodernizacja obiektów

Termomodernizacja obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.


 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

 

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 6 820 283,27 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 5 764 719,66 PLN.

 

Okres realizacji: do 31.03.2022 r.

 

Cel projektu: Wykonanie termomodernizacji budynków Szpitala w zakresie pozwalającym na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów, podniesienia komfortu użytkowników oraz ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia energii.


Planowane efekty:

  • redukcja emisji CO2 o blisko 32% w stosunku do stanu obecnego,

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła,

  • zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystaniem energii cieplnej.


 


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/