SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 130 000 PLN

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony...

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony – 1 szt.
Numer postępowania: DZPZ-590-NS/487-2022
Termin składania ofert: 16.09.2022, godz. 14:00
Zapytanie ofertowe 2022-09-12
Formularz ofertowy docx 2022-09-12
Formularz ofertowy pdf 2022-09-12
Projekt umowy 2022-09-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2022-09-23
Zawiadomienie o wyborze oferty - sprostowanie 2022-09-26

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony...

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony – 1 szt.
Numer postępowania: DZPZ/590/2022
Termin składania ofert: 07.09.2022, godz. 13:00
Zapytanie ofertowe 2022-08-31
Formularz ofertowy 2022-08-31
Projekt umowy 2022-08-31
Informacja nr 1 (05.09.2022) 2022-09-05
Zał nr 1 - formularz ofertowy (aktualizacja z dn. 05.09.2022r.) 2022-09-05
Zał nr 2 Projektowane postanowienia umowy (aktualizacja 05.09.2022r.) 2022-09-05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2022-09-12

Świadczenie kompleksowej usługi dezynfekcji, dezynsekcji,...

Nazwa postępowania: Świadczenie kompleksowej usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w obiektach jak i wokół obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
Numer postępowania: TAG -290-NS/438-2022
Termin składania ofert: 12.08.2022, godz. 10:00
Załaczniki 2022-08-01
Informacja z otwarcia ofert 2022-08-17
Infrormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022-08-17

Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami...

Nazwa postępowania: Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami wymiennymi, wymiany filtrów i olejów w pojazdach sanitarnych dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku (zamówienie nr TAG/119-NS/194-2022 - powtórzenie postępowania)
Numer postępowania: TAG/119-NS/194-2022 - powtórzenie postępowania
Termin składania ofert: 31.05.2022, godz. 12:00
Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami wymiennymi, ... 2022-05-25
Informacja z otwarcia ofert. 2022-05-31

Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami...

Nazwa postępowania: Usługa wymiany klocków hamulcowych, tarcz, wraz z częściami wymiennymi, wymiany filtrów i olejów w pojazdach sanitarnych dla SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
Numer postępowania: TAG/119-NS/194-2022
Termin składania ofert: 21.04.2022, godz. 12:00
Załączniki 2022-04-14
Informacja o unieważnieniu postępowania.
  1 2