SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

zamówienia poniżej 130 000 PLN

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Numer postępowania: TIS-4-NS-135/2023
Termin składania ofert: 21.03.2023, godz. 13:30
Zapytanie ofertowe 2023-03-15
Formularz oferty 2023-03-15
Wzór umowy 2023-03-15
Wzór umowy - wersja edytowalna 2023-03-15
Zawiadomienie o wyborze oferty 2023-03-22

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w 2023 roku

Nazwa postępowania: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w 2023 roku
Numer postępowania: DO-58-2022
Termin składania ofert: 16.12.2022, godz. 12:00
Zapytanie ofertowe 2022-12-08
Załączniki do zapytania w formacie pdf 2022-12-08
Załączniki do zapytania w formacie do edycji 2022-12-08
Odpowiedzi na pytania 2022-12-12
Zmodyfikowany wzór formularza cenowego (zał nr 2) 2022-12-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2022-12-21

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony...

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony – 1 szt.
Numer postępowania: DZPZ-590-NS/487-2022
Termin składania ofert: 16.09.2022, godz. 14:00
Zapytanie ofertowe 2022-09-12
Formularz ofertowy docx 2022-09-12
Formularz ofertowy pdf 2022-09-12
Projekt umowy 2022-09-12
Zawiadomienie o wyborze oferty 2022-09-23
Zawiadomienie o wyborze oferty - sprostowanie 2022-09-26

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony...

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony – 1 szt.
Numer postępowania: DZPZ/590/2022
Termin składania ofert: 07.09.2022, godz. 13:00
Zapytanie ofertowe 2022-08-31
Formularz ofertowy 2022-08-31
Projekt umowy 2022-08-31
Informacja nr 1 (05.09.2022) 2022-09-05
Zał nr 1 - formularz ofertowy (aktualizacja z dn. 05.09.2022r.) 2022-09-05
Zał nr 2 Projektowane postanowienia umowy (aktualizacja 05.09.2022r.) 2022-09-05
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2022-09-12

Świadczenie kompleksowej usługi dezynfekcji, dezynsekcji,...

Nazwa postępowania: Świadczenie kompleksowej usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w obiektach jak i wokół obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
Numer postępowania: TAG -290-NS/438-2022
Termin składania ofert: 12.08.2022, godz. 10:00
Załaczniki 2022-08-01
Informacja z otwarcia ofert 2022-08-17
Infrormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2022-08-17
  1 3