SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2021 r..pdf | 75,3 KB

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH jakie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku przewiduje przeprowadzić w roku 2021 sporządzony zgodnie treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych