SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

przetargi ograniczone

UWAGA!
Do otwarcia spakowanego archiwum można użyć programu Winrar lub darmowego programu 7-zip.
Do otwarcia plików w formacie PDF można użyć programu Adobe Reader.
 

Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji...

Nazwa postępowania: Zakup tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem do realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.
Numer postępowania: TAM-773-PO/1-2014
Termin składania ofert:
Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 18.11.2014 godz. 10:00
Ogłoszenie o zamówieniu 2014-11-12
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wzorami wyb... 2014-11-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2014-12-08