SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Oddział Chorób Wewnętrznych II

 

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Kierownik Oddziału: Anna Wyganowska-Kapryan

 

 

adres: ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Numery telefonów:

kierownik: 32 4291010

sekretariat: 32 4291002

lekarze: 32 4291011, 32 4291012, 32 4291022

pielęgniarki: oddziałowa: 32 4291001

odcinek I: 32 4291033

odcinek II: 32 4291044

fax: 32 4291003

 

 

Skład zespołu

 

Kierownik Oddziału:

Anna Wyganowska-Kapryan – specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

 

Zastępca Kierownika:

Marek Wieczorek – specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii

 

Pielęgniarka Oddziałowa

Ewelina Górecka

 

Pielęgniarka koordynująca:

Danuta Szlosarek

 

Asystenci:

Dr n. med. Dorota Pakuła – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

lek. Tomasz Bąk – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

lek. Dominika Czypionka – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Damian Siewier – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Olga Litwin

lek. Joanna Igielska

lek. Magdalena Żylewska

 

Pielęgniarki:

Agnieszka Bujdo

Weronika Czarny

Agnieszka Fojcik

Wioletta Grobelny

Ewa Jonderko

Anna Kołodziejczak

Dorota Kraczkowska

Aleksandra Krawczuk

Romualda Kryszczak

Barbara Kuchciak

Sabina Ligocka

Barbara Łyczek

Izabela Maj

Mirosława Mrozek

Aneta Mulawa

Małgorzata Neumann

Lucyna Poręba

Bogusława Preiniger

Izabela Przygoda

Łukasz Romanek

Małgorzata Sadowska

Anna Salich

Lidia Styrc

Teresa Surowiec-Niedziela

Małgorzata Szymura

Beata Ulman

Olga Winikajtis

Jadwiga Zalewska

 

 

Sekretarki:

Renata Staszczyk

Ewelina Bortel

Mirosława Kolańska

 

 

Działalność kliniczna

 

W Oddziale Chorób Wewnętrznych II diagnozowana i leczona jest większość jednostek chorobowych z zakresu chorób wewnętrznych (choroby układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, wydalniczego, kostno-stawowego, krwiotwórczego i chłonnego). Opiekę nad pacjentami pełnią specjaliści chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii, diabetologii i gastroenterologii oraz lekarze w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych. Oddział dysponuje 42 łóżkami w 2-3 osobowych salach z łazienkami, w tym 4 miejscami intensywnego nadzoru medycznego. Wykonujemy: diagnostykę obrazową (magnetyczny rezonans jądrowy, tomografię komputerową, ultrasonografię z użyciem Dopplera, klasyczne badania radiologiczne, badania endoskopowe), laboratoryjną (badania biochemiczne, hormonalne, serologiczne) jak również 24 godzinną rejestrację EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera oraz próby wysiłkowe EKG na bieżni ruchomej.

 

Działalność dydaktyczna

 

staże:

Oddział jest jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i staż kierunkowy z chorób wewnętrznych w ramach innych specjalności.

 

 

Działalność naukowo-społeczna

 

Pracownicy Oddziału są członkami towarzystw naukowych:

Towarzystwo Internistów Polskich www.tip.org.pl

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego www.nadcisnienietetnicze.pl

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne www.cukrzyca.info.pl

 

 

Historia Oddziału

 

2000 - powstanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 i II Oddziału Chorób Wewnętrznych, wpisanie oddziału na Listę Ministra ds. Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację z chorób wewnętrznych

2004 - zmiana na stanowisku ordynatora oddziału – odchodzącego na emeryturę dr Leona Szkróbkę zastąpił dr hab. n. med. Bogdan Marek

2005 - rozszerzenie działalności oddziału tj. powstanie II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii i Diabetologii

2009 - przekształcenie w/w oddziału w Oddział Chorób Wewnętrznych II i Oddział Endokrynologii i Diabetologii

2013 – zmiana na stanowisku ordynatora oddziału – odchodzącego Prof. dr hab. n. med. Bogdana Marka zastępuje Anna Wyganowska