SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

modernizacja i rozbudowa SOR

Modernizacja i rozbudowa SOR
Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.

Cel projektu: poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie i rozbudowę funkcjonującego w ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Planowane efekty: zwiększenie liczy pacjentów leczonych w ramach doposażonego i rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wartość projektu: 4 136 998,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 398 200,65 PLN

 


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/